Protokół z Rady Szkoleniowej – wzór

17,00 

Protokół z rady szkoleniowej to nic innego jak protokół z rady pedagogicznej, dotyczący szkolenia dla nauczycieli. Szkolenia prowadzone dla rady pedagogicznej mogą dotyczyć między innymi nauczania czy pracy wychowawczej z dzieckiem. Dokument powinien zawierać takie same elementy formalne, jak inne protokoły z zebrań rady pedagogicznej. 

Zapraszamy do zakupu naszego wzoru protokołu, który pozwoli Ci zaoszczędzić czas i zadbać o prawidłową formę dokumentu. Kliknij „Kupuję dostęp do dokumentu” i dokonaj zamówienia już teraz ↓↓↓

Opis

Czy protokół z rady szkoleniowej jest obowiązkowy?

Rada szkoleniowa to zebranie rady pedagogicznej związane z prowadzonym szkoleniem dla nauczycieli. Zgodnie z przepisami, zebrania rady pedagogicznej muszą być protokołowane. Karta nauczyciela ani inne przepisy prawa oświatowego nie określają jednak, jakie elementy formalne powinien zawierać protokół z rady pedagogicznej. 

Zasady funkcjonowania rady oraz zasady sporządzania protokołów powinien określać regulamin rady. Przyjmuje się, że protokół z zebrania zawiera co najmniej:

 • ustalenie ogólnej liczby uczestników,
 • przyjęcie protokołu z poprzedniego zebrania,
 • odczytanie i przyjęcie porządku zebrania,
 • omówienie poszczególnych punktów obrad,
 • dyskusja,
 • informacje o uchwałach i wynikach głosowania nad uchwałami,
 • wnioski,
 • rekomendacje,
 • pozostałe sprawy,
 • załączniki, w tym lista obecności członków rady na zebraniu.

Jak przygotować protokół z rady szkoleniowej?

Przykładowy protokół z rady szkoleniowej nieco różni się od uniwersalnego protokołu z zebrania rady pedagogicznej. Pełni on jednak rolę dowodową i informacyjną, dlatego powinien dokumentować przebieg szkolenia i treści przekazywane nauczycielom podczas takich warsztatów. W protokole należy ująć:

 • numer kolejny dokumentu,
 • datę sporządzenia dokumentu,
 • datę szkolenia,
 • oznaczenie tematyki szkolenia,
 • opis przebiegu szkolenia, w tym powitanie nauczycieli, podziękowanie za udział w szkoleniu oraz zakończenie szkolenia.

Do opracowania dokumentu można użyć wzoru protokołu z rady szkoleniowej. W treści pisma niekiedy uwzględnia się także czas trwania szkolenia oraz jego szczegółowy zakres tak, aby dało się ustalić, jaką wiedzę i umiejętności nauczyciele mogli nabyć podczas warsztatów.

Czego dotyczą rady szkoleniowe?

Rada szkoleniowa, czyli szkolenie dla rady pedagogicznej, dotyczy różnych aspektów pracy pedagogów, tj. zarówno działalności wychowawczej i edukacyjnej, jak i opiekuńczej. Współcześnie, szkolenia dla nauczycieli najczęściej dotyczą:

 • dostosowywania wymagań edukacyjnych do potrzeb uczniów,
 • metod pracy z dziećmi chorymi na ADHD, autyzm, 
 • korzystania z technologii informacyjno-komunikacyjnych,
 • negocjacji z uczniami,
 • profilaktyki depresji oraz udzielania pomocy dzieciom chorym na depresję,
 • przeciwdziałania agresji, przemocy,
 • udzielania pierwszej pomocy,
 • metod motywowania uczniów do pracy,
 • zasad utrzymywania dyscypliny na zajęciach,
 • rozwoju osobistego, itd. 

Zakres szkoleń dla nauczycieli z jednej strony pozostaje niezmienny – dotyczy podstaw pracy z uczniem o różnych potrzebach. Z drugiej strony szkolenia stale poszerza się o kolejne bloki tematyczne związane ze współczesnymi zagrożeniami i możliwościami, jak chociażby wykorzystywanie sztucznej inteligencji w pracy z dziećmi. 

O Mnie

W budowie.

Customers Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “Protokół z Rady Szkoleniowej – wzór”

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Search for products (0)