Protokół z zebrania z Rodzicami – wzór

17,00 

Nauczyciel nie ma prawnego obowiązku sporządzania protokołu po zebraniu z rodzicami. Przygotowywanie takich dokumentów stanowi jednak dobrą praktykę. Protokół z zebrania dokumentuje jego przebieg i stanowi dowód na podjęcia wymaganych działań przez nauczyciela, w tym na przekazanie rodzicom ważnych informacji.

Zapraszamy do zakupu naszego wzoru protokołu, który pozwoli Ci zaoszczędzić czas i zadbać o prawidłową formę dokumentu. Kliknij „Kupuję dostęp do dokumentu” i dokonaj zamówienia już teraz ↓↓↓

Opis

Z czego składa się protokół z zebrania z rodzicami?

Przykładowy wzór protokołu z zebrania z rodzicami nie został uregulowany żadnymi przepisami, dlatego jego zawartość to w głównej mierze kwestia praktyk stosowanych w danej placówce. Przyjmuje się jednak, że dokument powinien zawierać co najmniej:

 • oznaczenie daty zebrania,
 • określenie tematu zebrania,
 • opis przebiegu zebrania,
 • dane protokolanta,
 • podpis protokolanta. 

Najtrudniejszą do opracowania częścią pisma jest natomiast opis przebiegu zebrania, w którym można uwzględnić:

 • powitanie rodziców,
 • wybór protokolanta,
 • omówienie przez nauczyciela tematu spotkania,
 • pytania rodziców,
 • sprawy bieżące,
 • rozmowy indywidualne,
 • zakończenie i pożegnanie.

Dokument można opracować, sięgając po wzór protokołu zebrania z rodzicami. Do wypełnionego protokołu należy dołączyć także listę obecności rodziców. Warto pamiętać, aby w dokumencie uwzględnić także wszelkie istotne decyzje, które zostały podjęte przez uczestników zebrania. 

Co dzieje się z protokołem z zebrania z rodzicami?

Gotowy protokół z zebrania z rodzicami powinien zostać dokładnie sprawdzony pod kątem błędów i nieścisłości. Następnie należy przekazać go do weryfikacji rodzicom, czyli uczestnikom spotkania.

Dokument można udostępnić drogą mailową, a także za pośrednictwem strony internetowej. Inna metoda weryfikacji protokołu to wydrukowanie dokumentu i rozdanie go rodzicom na kolejnym zebraniu.

Oryginał należy przechowywać na zasadach określonych w statucie placówki. Protokół może stanowić dowód na przekazanie rodzicom informacji np. o ryzyku wystąpienia zdarzeń zagrażających bezpieczeństwu uczniów, dlatego warto mieć go pod ręką na wypadek ewentualnego postępowania wyjaśniającego.

Jak poprawnie przygotować protokół z zebrania z rodzicami?

Przygotowując protokół, można sięgnąć po gotowy wzór pisma lub zainspirować się przykładowymi protokołami z zebrań z rodzicami. Należy jednak znać też ogólne zasady sporządzania takich dokumentów. Jedną z najważniejszych jest zapisywanie kluczowych informacji jeszcze w trakcie zebrania, czyli robienie treściwych notatek, na podstawie których opracowana zostanie finalna wersja protokołu.

Co ważne, protokolant może przygotować się do tworzenia takich notatek jeszcze przed zebraniem, jeśli uzyska informacje o temacie spotkania i wydrukuje uprzednio na przykład listę uczestników czy plan przebiegu spotkania. Samą treść protokołu należy opracować tak, aby dokument okazał się pismem zwięzłym i rzeczowym.

Protokolant nie może przytaczać w nim każdej wypowiedzi, ponieważ protokół musi być rzetelny i konkretny. Konieczne jest zatem ograniczanie opisywanych treści do niezbędnego minimum, przy jednoczesnym uwzględnieniu w piśmie:

 • omawianych tematów,
 • głównych wypowiedzi, punktów dyskusji, podjętych decyzji,
 • planów na przyszłość – na podstawie decyzji.

O Mnie

W budowie.

Customers Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “Protokół z zebrania z Rodzicami – wzór”

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Search for products (0)