Przykładowa opinia o dziecku z Aspergerem – wzór

17,00 

Zespół Aspergera rzutuje przede wszystkim na rozwój społeczny i emocjonalny dziecka. Opinia o funkcjonowaniu ucznia z Aspergerem najczęściej opisuje zatem dostrzeżone symptomy braku umiejętności nawiązywania relacji z rówieśnikami czy problemy komunikacyjne. Nauczyciel przygotowuje taki dokument między innymi na potrzeby poradni psychologiczno-pedagogicznej. 

Zapraszamy do zakupu naszego wzoru opinii, która pozwoli Ci zaoszczędzić czas i zadbać o prawidłową formę dokumentu. Kliknij „Kupuję dostęp do dokumentu” i dokonaj zamówienia już teraz ↓↓↓

Opis

Jak powinna wyglądać przykładowa opinia o dziecku z Aspergerem?

Opinia o dziecku z zaburzeniami rozwojowymi wygląda nieco inaczej niż opinia o dziecku zdrowym, które prawidłowo się rozwija. Niemniej jednak oba dokumenty zawierają podobny zakres informacji. Przykładową opinię o dziecku z Aspergerem otwiera zawsze metryczka ucznia, czyli jego dane osobowe, oznaczenie grupy i placówki, w której się uczy.

Następnie nauczyciel powinien przejść kolejno do opisu rozwoju fizycznego, poznawczego, społecznego i emocjonalnego dziecka. W praktyce będą to informacje związane między innymi z:

 • samodzielnością dziecka,
 • pamięcią dziecka,
 • nawiązywaniem relacji z rówieśnikami,
 • stosunkiem do reguł panujących w przedszkolu,
 • przyswajaniem wiedzy,
 • chęcią do podejmowania zabawy, itd. 

Przy opisywaniu poziomu rozwoju dziecka z Aspergerem nauczyciel będzie nawiązywał do dostrzeżonych objawów tego zespołu zaburzeń ze spektrum autyzmu. Powinien także opisać, jakiej pomocy psychologiczno-pedagogicznej udziela uczniowi placówka oraz z jakim rezultatem. 

Opinia o dziecku z Aspergerem do poradni psychologiczno-pedagogicznej

Przykładową opinię o dziecku z Aspergerem nauczyciel wychowawca przygotowuje najczęściej dla rodziców ucznia lub do poradni psychologiczno-pedagogicznej. Niekiedy o opinię może wystąpić także sąd rodzinny czy Ośrodek Pomocy Społecznej. Jeśli chodzi o opinię do poradni, dokument powinien zawierać obowiązkowo:

 • opis potrzeb i możliwości psychofizycznych ucznia,
 • opis mocnych stron, uzdolnień,
 • opis słabszych stron, ograniczeń, barier, trudności rozwojowych i edukacyjnych,
 • opis zastosowanych form pomocy psychologiczno-pedagogicznych i ich efektów,
 • zalecenia na dalszy etap pracy z dzieckiem. 

Podczas gdy opinia do poradni skupia się na rozwoju dziecka, opinia do sądu czy MOPS będzie nawiązywała także do tego, jak rodzice sprawują nad uczniem opiekę. Tego typu opinie wykorzystywane są między innymi w sprawach rodzinnych, jak ustalenie stałego miejsca pobytu dziecka. 

Jakie objawy zespołu Aspergera można uwzględnić w opinii o dziecku?

Do przygotowania opinii o uczniu z ZA nauczyciel może użyć uniwersalnego wzoru opinii o dziecku z zespołem Aspergera, wypełniając go informacjami pochodzącymi z własnych obserwacji. Przykładowe objawy zaburzeń ze spektrum autyzmu, które mogą dotyczyć dziecka z ZA to:

 • niechęć do nawiązywania kontaktów z rówieśnikami,
 • ekscentryczne zachowanie,
 • agresja,
 • niestosowanie się do norm społecznych,
 • brak rozumienia znaczenia sytuacji społecznych,
 • brak zainteresowania emocjami innych osób,
 • brak poczucia humoru,
 • upór,
 • niezgrabność, niezdarność,
 • niechęć do kontaktu fizycznego,
 • nadwrażliwość na bodźce dźwiękowe,
 • specyficzne zainteresowania,
 • niechęć do aktywności fizycznej,
 • niechęć do przebywania w tłumie i inne. 

O Mnie

W budowie.

Customers Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “Przykładowa opinia o dziecku z Aspergerem – wzór”

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Search for products (0)