Przykładowa samoocena nauczyciela – wzór

17,00 

Samoocena nauczyciela jest narzędziem doskonalenia zawodowego. Każdy pedagog powinien umieć spojrzeć na swoją pracę krytycznym okiem, dostrzec swoje mocne i słabe strony, aby odpowiednio wzmacniać je lub przezwyciężać i osiągać coraz lepsze wyniki nauczania. Jak należy przygotować przykładową samoocenę nauczyciela?

Zapraszamy do zakupu naszego wzoru samooceny, który pozwoli Ci zaoszczędzić czas i zadbać o prawidłową formę dokumentu. Kliknij „Kupuję dostęp do dokumentu” i dokonaj zamówienia już teraz ↓↓↓

Opis

Czym jest samoocena nauczyciela?

Samoocena nauczyciela może być częścią pełnej oceny pracy pedagoga, jednak stanowi przede wszystkim narzędzie służące do opracowania lub modyfikacji planów związanych z doskonaleniem zawodowym. Dokument nie może być podstawą zwolnienia nauczyciela z pracy.

Nie powinien także demotywować, lecz wręcz przeciwnie – zachęcać do pracy nad sobą. Oznacza to, że przykładowa samoocena nauczyciela musi wyszczególniać zarówno mocne, jak i słabe strony pedagoga. Należy odpowiedzieć w niej na pytania typu:

 • z czym nauczyciel dobrze sobie radzi, z czym sobie nie radzi?
 • dlaczego nauczyciel ma problemy ze wskazanymi czynnościami?
 • jak można przezwyciężyć wskazane problemy?

Samoocena pracy nauczyciela jest kluczem do znalezienia najskuteczniejszej ścieżki rozwoju. Pozwala wyodrębnić trudności i słabości, a następnie wyznaczyć kierunek ich wyeliminowania, co prowadzi do doskonalenia warsztatu pracy pedagoga. 

O czym można napisać w samoocenie pracy nauczyciela?

Dobry przykład samooceny pracy nauczyciela może zawierać informacje dotyczące:

 • stylu pracy pedagoga,
 • stosowanych sposobów na utrzymanie dyscypliny w klasie,
 • sposobów wspierania ucznia w jego rozwoju,
 • sposobów pracy z dzieckiem uzdolnionym/trudnym,
 • sposobów dbania o interakcję uczniów z nauczycielem,
 • sposobów przekazywania informacji rodzicom,
 • wspomagania rodziców w wychowywaniu dziecka,
 • sposobów dbania o bezpieczeństwo uczniów,
 • organizacji uroczystości,
 • współudziału w organizacji uroczystości,
 • przygotowania do zajęć,
 • stosowanych metod pracy,
 • stosowanych pomocy dydaktycznych,
 • współpracy ze specjalistami,
 • realizacji podstawy programowej,
 • realizacji kursów/szkoleń, itd.

Samoocena nauczyciela musi być obiektywna, rzetelna i szczera. Tylko wtedy będzie miała realną wartość dla pedagoga, który chce doskonalić się w swojej pracy.

Co można uwzględnić w samoocenie nauczyciela?

Samoocenę można przygotować w oparciu o przykładowy wzór samooceny nauczyciela, który odnosi się do wielu kwestii związanych z pracą pedagoga. Dokument pomaga odpowiedzieć na pytania dotyczące jakości prowadzonych zajęć:

 • czy lekcje były ciekawe,
 • czy przekazana przez nauczyciela wiedza była użyteczna,
 • czy nauczyciel dostosowuje metody pracy do potrzeb uczniów,
 • czy nauczyciel dał uczniom możliwość pracy samodzielnej/w grupach,
 • czy nauczyciel osiągnął zaplanowane cele, itd.

W samoocenie można odnieść się także do innych kryteriów oceny pracy – tych, których spełnienie pedagog uważa za swój sukces. Będą to między innymi:

 • największe osiągnięcia wychowawcze, dydaktyczne,
 • osiągnięcia uczniów zdolnych i słabych,
 • największe sukcesy uczniów,
 • współpraca z rodzicami, 
 • podejmowanie działań integrujących klasę,
 • udział w realizacji zadań, które wynikają z planu pracy szkoły,
 • plany dotyczące usprawniania pracy własnej,
 • wzbogacanie swojego warsztatu pracy, itd. 

O Mnie

W budowie.

Customers Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “Przykładowa samoocena nauczyciela – wzór”

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Search for products (0)