Regulamin wycieczek szkolnych – wzór

17,00 

Podstawą prawną opracowania regulaminu wycieczek szkolnych jest rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z 25 maja 2018 r. w sprawie warunków i sposobu organizowania przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki krajoznawstwa i turystyki oraz rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z 31 grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach. Regulaminy opracowują wychowawcy, natomiast ich zatwierdzanie jest zadaniem dyrektorów placówek oświatowych. Jak powinien wyglądać przykładowy regulamin wycieczek szkolnych? 

Zapraszamy do zakupu naszego wzoru regulaminu wycieczki szkolnej, który pozwoli Ci zaoszczędzić czas i zadbać o prawidłową formę dokumentu. Kliknij „Kupuję dostęp do dokumentu” i dokonaj zamówienia już teraz ↓↓↓

Opis

Co należy uwzględnić w regulaminie wycieczek szkolnych?

Przykładowy regulamin wycieczek szkolnych jest złożonym dokumentem. Należy odnieść się w nim między innymi do zadań kierownika i opiekuna wycieczki, a także do celów organizacji wycieczek i zasad uczestniczenia w nich przez uczniów. Regulamin powinien wyszczególniać:

 • dokumentację wymaganą w ramach organizowania wycieczki,
 • warunki wyrażenia zgody na wyjazd przez dyrektora,
 • ograniczenia czasowe wyjazdów na wycieczki,
 • zadania kierownika/opiekuna wycieczki,
 • zasady bezpieczeństwa obowiązujące uczniów,
 • informacje o finansowaniu wycieczki itd.

Jak napisać regulamin wycieczek szkolnych?

Przygotowanie regulaminu wycieczek szkolnych nie jest łatwym zadaniem. Warto więc posiłkować się w tym zakresie wzorem regulaminu wycieczek szkolnych, który wystarczy dopasować do swoich potrzeb. W regulaminie mogą pojawić się między innymi takie zadania uczestników wycieczki jak:

 • konieczność stosowania się do poleceń kierownika/opiekuna,
 • przestrzeganie zasad bezpieczeństwa w środkach transportu publicznego,
 • punktualne stawianie się w wyznaczonych miejscach zbiórki, 
 • kulturalne zachowanie i godne reprezentowanie szkoły,
 • pamiętanie o konieczności kasowania biletów w środkach komunikacji,
 • posiadanie ważnej legitymacji szkolnej,
 • respektowanie zaleceń gospodarzy terenu, na którym odbywa się wycieczka lub nocleg, 
 • przestrzeganie harmonogramu każdego dnia wycieczki,
 • branie aktywnego udziału w przewidzianych zajęciach/atrakcjach,
 • branie odpowiedzialności za szkody powstałe z winy uczestnika.

Regulamin powinien odnosić się także do zakazów i konsekwencji nieprzestrzegania postanowień dokumentu. Uczestnikom wycieczki zabrania się przede wszystkim:

 • samowolnego oddalania się od grupy,
 • palenia tytoniu, 
 • spożywania alkoholu,
 • korzystania z innych używek.

Pismo najczęściej przewiduje także możliwość przerwania wycieczki w przypadku naruszenia regulaminu przez jej uczestników, bez względu na poniesione przez nich koszty wyjazdu. 

Co robi się gotowym regulaminem wycieczek szkolnych?

Regulamin wycieczek szkolnych przygotowują wychowawcy. Dokument zatwierdza dyrektor szkoły, a następnie jest on przekazywany wszystkim uczniom i rodzicom na pierwszych zebraniach w danym roku szkolnym. Regulaminy udostępnia się też publicznie.

Oryginał dokumentu przechowywany jest przez pięć lat wraz z innymi dokumentami oznaczonymi jako “Zajęcia pozalekcyjne i dodatkowe”. Należy widzieć, że regulamin wymaga aktualizacji po każdej zmianie przepisów. 

O Mnie

W budowie.

Customers Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “Regulamin wycieczek szkolnych – wzór”

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Search for products (0)