Samoocena nauczyciela przedszkola – przykład

17,00 

Samoocena nauczyciela przedszkola polega na dokonaniu oceny i analizy własnych umiejętności, wiedzy, postawy i działań podejmowanych w ramach pracy z dziećmi. Autoocena ma stanowić krytyczne spojrzenie na własną efektywność w nauczaniu i sprawowaniu opieki. Celem jej sporządzenia jest zaś zwiększenie świadomości pedagoga w zakresie swoich mocnych i słabych stron, co stanowi podstawę planowania dalszego rozwoju.

Zapraszamy do zakupu naszego wzoru samooceny nauczyciela przedszkola, która pozwoli Ci zaoszczędzić czas i zadbać o prawidłową formę dokumentu. Kliknij „Kupuję dostęp do dokumentu” i dokonaj zamówienia już teraz ↓↓↓

Opis

Czym jest samoocena nauczyciela przedszkola?

Samoocena nauczyciela to dokument, w którym pedagog samodzielnie ocenia swoje umiejętności, działania, osiągnięcia. Ocena ta jest subiektywna, bowiem pedagog ustala ją w oparciu o własne oczekiwania odnośnie swojego rozwoju, własne wartości i własne przekonania.

W zawodzie nauczyciela samoocena jest niezwykle ważna, ponieważ stanowi narzędzie doskonalenia swojego warsztatu pracy. Aby jednak ocena tego typu była wartościowa, musi spełniać kryterium uczciwości, rzetelności, kompletności.

Należy uwzględnić w niej zarówno swoje mocne, jak i słabsze strony, aby na podstawie samooceny dało się opracować najlepszy plan doskonalenia zawodowego. Ocena musi być też kompletna, czyli obejmująca wszystkie zadania, jakie realizuje nauczyciel. Warto przypomnieć więc, że pedagog nie tylko przekazuje uczniom wiedzę, ale również:

 • wychowuje uczniów,
 • przygotowuje uczniów do pracy, do pełnienia ról społecznych i rodzinnych,
 • bierze udział w planowaniu pracy szkoły,
 • podejmuje działania wychowawcze i opiekuńcze,
 • bierze udział w podejmowaniu decyzji kierowniczych przez dyrekcję szkoły,
 • bierze udział w pracach zespołowych – jest członkiem rady pedagogicznej i zespołów przedmiotowych/wychowawczych.

Bardzo często pomija się fakt, że pedagodzy powinni stanowić dla uczniów przykład do naśladowania. Zadaniami nauczycieli są więc także:

 • przekazywanie uczniom norm moralnych,
 • zapoznawanie dzieci z zasadami współżycia społecznego,
 • pełnienie roli eksperta w zakresie wychowania. 

 Jaka powinna być samoocena nauczyciela przedszkola?

Przykładowa samoocena nauczyciela przedszkola powinna być oceną uczciwą i konstruktywną. Warto opracować ją w sposób jak najbardziej obiektywny, co ułatwia między innymi:

 • porównanie swoich możliwości do wymagań,
 • przeanalizowanie stopnia realizacji własnych celów,
 • dokonanie oceny wyników podejmowanych działań,
 • wyszczególnienie swoich mocnych i słabych stron. 

Pomocna może okazać się też świadomość dotycząca tego, co ma wpływ na ogólny charakter samooceny nauczyciela. Najczęściej bywają to:

 • cechy osobowości nauczyciela,
 • odnoszone sukcesy i porażki,
 • pozycja pedagoga w szkole,
 • warunki pracy,
 • opinie społeczne,
 • opinie o innych nauczycielach,
 • atmosfera pracy w szkole.

Jakie zagadnienia warto uwzględnić w samoocenie nauczyciela przedszkola?

Do przygotowania samooceny nauczyciel może użyć wzoru przykładowej samooceny nauczyciela przedszkola. Dokument odnosi się między innymi do:

 • oceny jakości relacji na linii nauczyciel-uczniowie,
 • umiejętności dot. planowania i prowadzenia lekcji,
 • analizowania wpływu działań podejmowanych przez nauczyciela na proces uczenia się, 
 • rozwoju własnego – zawodowego i osobistego,
 • analizowania prowadzonych lekcji pod kątem własnych mocnych i słabych stron,
 • przestrzegania przepisów z zakresu funkcjonowania szkoły, itd.

O Mnie

W budowie.

Customers Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “Samoocena nauczyciela przedszkola – przykład”

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Search for products (0)