Sprawozdanie z doskonalenia zawodowego nauczycieli – wzór

17,00 

Sprawozdanie z doskonalenia zawodowego nauczycieli dotyczy wykorzystania środków na doskonalenie zawodowe otrzymanych od organu prowadzącego. Organ ten przeznacza 1% planowanych rocznych wydatków na wynagrodzenia osobowe nauczycieli na ich doskonalenie zawodowe. Natomiast za wykorzystanie takich środków w praktyce odpowiada dyrektor szkoły.

Zapraszamy do zakupu naszego wzoru sprawozdania, który pozwoli Ci zaoszczędzić czas i zadbać o prawidłową formę dokumentu. Kliknij „Kupuję dostęp do dokumentu” i dokonaj zamówienia już teraz ↓↓↓

Opis

Czy dyrektor musi sporządzać sprawozdanie z doskonalenia zawodowego nauczycieli?

Przepisy nie nakładają na dyrektora obowiązku przygotowania sprawozdania z doskonalenia zawodowego nauczycieli. Nic nie stoi jednak na przeszkodzie, aby każdego roku przygotował on taki dokument w celu rozliczenia się z organem prowadzącym.

Co roku dyrektor opracowuje bowiem pismo, w którym określa potrzeby placówki w zakresie doskonalenia zawodowego nauczycieli. Wniosek o dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli składa natomiast do 30 listopada każdego roku. Na tej podstawie organ prowadzący opracowuje plan dofinansowania doskonalenia zawodowego nauczycieli.

Przyznając szkle środki, organ ten ma też prawo kontrolować sposób, w jaki dyrektor wykorzystuje dofinansowanie. Rozliczenie się z organem prowadzącym jest prostsze, kiedy dyrektor dysponuje sprawozdaniem z doskonalenia zawodowego nauczycieli.

Po co sporządza się sprawozdanie z doskonalenia zawodowego nauczycieli?

Przykładowe sprawozdanie z doskonalenia zawodowego nauczycieli pozwala zweryfikować, czy dyrektor odpowiednio oszacował koszty doskonalenia zawodowego nauczycieli oraz, czy prawidłowo wykorzystał środki przeznaczone na ten cel.

Chociaż przepisy nie nakładają na dyrektora obowiązku przygotowania takiego pisma, organ prowadzący ma prawo kontrolować sposób wykorzystania dofinansowania na doskonalenie zawodowe.

W związku z tym w praktyce sporządzenie sprawozdania może okazać się obowiązkowe. Poza tym dokument ten służy również do opracowania wskazówek na kolejny rok budżetowy. Na jego podstawie można wnioskować bowiem, czy doskonalenie zawodowe wymaga wyższych, czy niższych nakładów. 

Jak napisać sprawozdanie z doskonalenia zawodowego nauczycieli?

Do opracowania sprawozdania ze sposobu wykorzystania środków przyznanych przez organ prowadzący na doskonalenie zawodowe nauczycieli można użyć wzoru przykładowego sprawozdania z doskonalenia zawodowego nauczycieli. Dokument przyjmuje najczęściej postać tabeli, w której należy uwzględnić:

 • opis podejmowanych działań,
 • ocenę stopnia realizacji podjętych działań,
 • ocenę efektywności podjętych działań,
 • tematykę szkoleń,
 • liczbę szkoleń,
 • liczbę nauczycieli, którzy uczestniczyli w szkoleniach,
 • wnioski z doskonalenia zawodowego.

Samo doskonalenie zawodowe nauczycieli obejmuje natomiast takie czynności jak:

 • udział w szkoleniach,
 • realizacja kursów kwalifikacyjnych,
 • realizacja staży zagranicznych,
 • studia podyplomowe,
 • udział w seminariach,
 • udział w warsztatach,
 • udział w konferencjach metodycznych,  
 • działania samokształceniowe. 

W sprawozdaniu uwzględnia się wszystkie koszty poniesione w związku z daną czynnością, np. koszty dojazdów, zakwaterowania czy wyżywienia nauczyciela. 

O Mnie

W budowie.

Customers Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “Sprawozdanie z doskonalenia zawodowego nauczycieli – wzór”

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Search for products (0)