Sprawozdanie z innowacji pedagogicznej – wzór

17,00 

Innowacje pedagogiczne wdrażane w szkołach muszą być dokumentowane. Po zakończeniu działań zaplanowanych w ramach innowacji, nauczyciel sporządza więc sprawozdanie, w którym opisuje główne cele podejmowanych aktywności oraz wnioski z przeprowadzenia innowacji. Jak powinno wyglądać takie sprawozdanie?

Zapraszamy do zakupu naszego wzoru sprawozdania, które pozwoli Ci zaoszczędzić czas i zadbać o prawidłową formę dokumentu. Kliknij „Kupuję dostęp do dokumentu” i dokonaj zamówienia już teraz ↓↓↓

Opis

Jakie informacje powinno zawierać sprawozdanie z innowacji pedagogicznej?

Przykładowe sprawozdanie z innowacji pedagogicznej to forma podsumowania z wnioskami, które dotyczą przede wszystkim tego, czy wprowadzoną innowację warto wdrożyć w szkole na stałe. Dokument powinien zawierać kilka niezbędnych elementów formalnych, w tym:

 • dane autora lub autorów innowacji,
 • oznaczenie miejsca realizacji innowacji,
 • oznaczenie terminu realizacji innowacji,
 • określenie rodzaju innowacji, 
 • określenie zakresu innowacji (klas objętych innowacją).

Do przygotowania pisma można użyć uniwersalnego wzoru sprawozdania z innowacji pedagogicznej. Dokument uwzględnia także:

 • cele innowacji, 
 • założenia innowacji,
 • opis innowacji,
 • wnioski z innowacji – można wysnuć je na podstawie ankiet prowadzonych wśród uczestników. 

Jakie kwestie warto uwzględnić w sprawozdaniu z innowacji pedagogicznej?

Sprawozdanie z innowacji pedagogicznej służy ustaleniu, czy spełniono zakładane cele działań innowacyjnych oraz, czy warto takie działania powtórzyć. Najczęściej celem wprowadzenia innowacji pedagogicznej jest:

 • wspomaganie rozwoju uczniów,
 • podwyższenie jakości pracy szkoły,
 • zaspokajanie potrzeby ruchu, 
 • rozwijanie u uczniów ciekawości świata, itd.

W sprawozdaniu należy napisać, jakie umiejętności rozwinęła u uczniów innowacja oraz jaką wiedzę pozwoliła im przyswoić. Na tej podstawie da się bowiem ocenić, czy działania te były dla dzieci wartościowe.

Przy wypełnianiu sprawozdania z innowacji można posiłkować się nie tylko własnymi obserwacjami i uwagami innych nauczycieli, ale także ankietami anonimowymi prowadzonymi wśród uczestników. Wśród pytań uwzględnionych w takich ankietach powinny pojawić się między innymi następujące zagadnienia:

 • czy uczeń chętnie uczestniczył w zajęciach,
 • czy zajęcia były ciekawe,
 • które zajęcia były najciekawsze,
 • co sprawiło uczniowi trudność,
 • czy uczeń chciałby ponownie uczestniczyć w takich zajęciach.

Odpowiednio przygotowane sprawozdanie może stanowić podstawę ponownego przeprowadzenia innowacji, a nawet wdrożenia jej na stałe, jeśli wpłynęła ona pozytywnie na rozwój uczniów lub pozwoliła im zdobyć nowe umiejętności/wiedzę. Jeśli zaś wnioski z innowacji będą negatywne, warto wykorzystać je do opracowania bardziej efektywnych innowacji pedagogicznych w przyszłości. 

Co jeszcze można uwzględnić w sprawozdaniu z innowacji pedagogicznej?

Zasadniczo, sprawozdanie z innowacji pedagogicznej powinno opisywać efekty realizowanej innowacji, czyli między innymi umiejętności, jakie opanowali uczniowie lub nauczyciele. W dokumencie trzeba zawrzeć także wnioski do pracy, wysnute na podstawie obserwacji z przebiegu innowacji.

Sprawozdanie może zawierać również dodatkowe uwagi nauczyciela oraz podziękowania dla uczestników innowacji i nauczycieli, którzy brali udział w organizowaniu zaplanowanych działań. 

O Mnie

W budowie.

Customers Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “Sprawozdanie z innowacji pedagogicznej – wzór”

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Search for products (0)