Zgłoszenie innowacji pedagogicznej – wzór

17,00 

Nauczyciele zgłaszają innowacje pedagogiczne na zebraniu rady pedagogicznej. Projekty innowacji zgłasza się do dyrektora szkoły/przedszkola/placówki. Do zgłoszenia innowacji służy opracowana w tym celu karta zgłoszenia, która uwzględnia między innymi zakres organizacyjny innowacji oraz jej koszty.

Zapraszamy do zakupu naszego wzoru zgłoszenia innowacji pedagogicznej, który pozwoli Ci zaoszczędzić czas i zadbać o prawidłową formę dokumentu. Kliknij „Kupuję dostęp do dokumentu” i dokonaj zamówienia już teraz ↓↓↓

Opis

Czym jest innowacja pedagogiczna?

Innowacja pedagogiczna to – krótko mówiąc – podejmowanie działań innych niż powszechnie obowiązujące. Działania te nadal muszą być jednak zgodne z przepisami prawa oświatowego. Innowację stanowią czynności, których nie przewidziano w systemie edukacji i nie uregulowano w przepisach prawa oświatowego. Są to aktywności odmienne od tych stosowanych w tradycyjnym procesie edukacji.

O innowacyjności możemy mówić, gdy planowane działania są:

 • oryginalne,
 • odkrywcze,
 • niestereotypowe,
 • pionierskie.

Sama innowacja może dotyczyć natomiast zmian programowych, organizacyjnych (organizacji nauczania lub uczenia się) oraz metodycznych (metod uczenia się lub nauczania). W praktyce innowacje pedagogiczne polegają zazwyczaj na:

 • poszerzaniu programów o nowe treści,
 • modyfikowaniu programów nauczania,
 • realizowanie własnych programów nauczania, itd.

Jak przygotować zgłoszenie innowacji pedagogicznej?

Przykładowe zgłoszenie innowacji pedagogicznej musi zawierać szereg niezbędnych elementów formalnych, w tym dokładne dane szkoły, czyli: typ szkoły, nazwę, adres, numer telefonu, dane dyrektora. W karcie zgłoszenia opisuje się także:

 • zakres organizacyjny innowacji,
 • zakres merytoryczny innowacji, 
 • koszt wdrożenia innowacji,
 • źródła finansowania innowacji.

Najważniejsze jest natomiast podkreślenie, że innowacja spełnia wymagania określone w treści rozporządzenia MENiS z dnia 9 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków prowadzenia działalności innowacyjnej przez publiczne szkoły i placówki. Dotyczą one uzyskania zgody na wdrożenie innowacji od:

 • nauczycieli uczestniczących w innowacji,
 • autora innowacji,
 • rady pedagogicznej lub rady szkoły (opinie),
 • organu prowadzącego szkołę (na finansowanie innowacji).                                          

Do przygotowania dokumentu można użyć wzoru zgłoszenia innowacji pedagogicznej. Należy pamiętać, że do pisma dołącza się też opis innowacji pedagogicznej. 

Jak wygląda opis innowacji pedagogicznej do zgłoszenia?

Chociaż każda innowacja pedagogiczna jest inna, to jej projekt zawsze zbudowany będzie z takich samych elementów formalnych. Opis innowacji to:

 • nazwa innowacji,
 • dane autora,
 • rodzaj innowacji,
 • zakres innowacji (klasa, szkoła),
 • rodzaj zajęć, których dotyczy,
 • tematyka innowacji,
 • czas realizacji innowacji,
 • cele innowacji: ogólne i szczegółowe,
 • formy i metody wdrożenia innowacji,
 • spodziewane efekty,
 • sposób prowadzenia ewaluacji innowacji. 

W opisie można uwzględnić także podkreślenie faktu spełnienia kryteriów innowacyjności oraz opinie w sprawie planowanej innowacji pedagogicznej. Warto pamiętać również, że po wdrożeniu innowacji nauczyciel przygotowuje też sprawozdanie z innowacji pedagogicznej, które powinno udzielić odpowiedzi na pytanie, czy warto wprowadzić ją na stałe. 

O Mnie

W budowie.

Customers Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “Zgłoszenie innowacji pedagogicznej – wzór”

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Search for products (0)