Sprawozdanie z pracy psychologa szkolnego – wzór

17,00 

Sprawozdanie z pracy psychologa szkolnego ma informować o tym, jakie działania zrealizował psycholog przez dany okres oraz w jakim zakresie. Dokument sporządza się na podstawie planu pracy psychologa, planu wychowawczego szkoły, programu profilaktycznego oraz przepisów ustawy o pomocy psychologiczno-pedagogicznej w szkole. 

Zapraszamy do zakupu naszego wzoru sprawozdania z pracy psychologa szkolnego, który pozwoli Ci zaoszczędzić czas i zadbać o prawidłową formę dokumentu. Kliknij „Kupuję dostęp do dokumentu” i dokonaj zamówienia już teraz ↓↓↓

Opis

Jakie informacje trzeba uwzględnić w sprawozdaniu z pracy psychologa szkolnego?

Jak zostało wspomniane, sprawozdanie z pracy psychologa to dokument opisujący działania podejmowane przez osobę na tym stanowisku w określonym czasie. Z reguły czynności te dzieli się na kilka kategorii, w tym na:

 • profilaktykę wychowawczą, czyli warsztaty psychoedukacyjne z uczniami, rozmowy wychowawcze, działania na rzecz kształtowania odpowiednich postaw społecznych;
 • działania ogólnowychowawcze – prowadzenie rozmów z rodzicami, udzielanie rodzicom i nauczycielom pomocy w rozwiązywaniu problemów opiekuńczych i wychowawczych, konsultacje z dyrekcją, nauczycielami, wychowawcami, współpraca z Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną, współpraca z MOPS, GOPS, itd;
 • opiekę psychologiczno-pedagogiczną – praca z uczniami i rodzicami, interwencje, pomaganie uczniom w rozwiązywaniu konfliktów z nauczycielami i rówieśnikami, pomaganie uczniom w rozwiązywaniu konfliktów rodzinnych, motywowanie rodziców, prowadzenie rozmów interwencyjnych w sytuacjach konfliktowych, udział w wywiadówkach,
 • własne doskonalenie zawodowe;
 • realizację innych zadań zleconych przez dyrektora.

Przykładowe sprawozdanie z pracy psychologa szkolnego może różnić się w zależności od tego, jakie zadania nakłada na psychologa plan wychowawczy szkoły oraz program profilaktyczny.

Jednak podstawowe obowiązki psychologa szkolnego określa ustawa, zatem sprawozdania obejmują zawsze podobny zakres informacji. Można przygotować je dzięki temu na podstawie uniwersalnego wzoru sprawozdania z pracy psychologa szkolnego?

Czym zajmuje się psycholog szkolny?

Psycholog szkolny jest osobą, która udziela uczniom pomocy psychologicznej i wspiera rodziców w wychowywaniu dzieci. Jego zadania w szkole to przede wszystkim prowadzenie zajęć socjoterapeutycznych, terapeutycznych, z zakresu doradztwa zawodowego, a także rozwijających uzdolnienia. Czynności realizowane przez psychologa można podzielić na te skierowane względem uczniów, rodziców i nauczycieli.

Psycholog:

 • diagnozuje trudności ucznia,
 • rozpoznaje mocne strony ucznia,
 • prowadzi z uczniem rozmowy,
 • prowadzi zajęcia warsztatowe w klasach,
 • prowadzi zajęcia terapeutyczne z uczniami grupowo lub indywidualnie,
 • podejmuje działania mediacyjne,
 • przeciwdziała niepowodzeniom szkolnym.

Względem rodziców psycholog szkolny ma zaś następujące obowiązki:

 • prowadzenie indywidualnych rozmów,
 • udzielanie porad, konsultacji wychowawczych,
 • udzielanie informacji na temat rozwoju ucznia,
 • podejmowanie działań psychoedukacyjnych,
 • udzielanie wsparcia w trudnych sytuacjach,
 • kierowanie do specjalistycznych placówek.

Z kolei nauczycieli psycholog wspiera poprzez:

 • interwencje wychowawcze,
 • pomoc w określeniu form i metod pracy z uczniem,
 • pomoc w rozpoznawaniu uzdolnień i potrzeb uczniów,
 • pomoc w udzielaniu szeroko rozumianej pomocy psychologiczno-pedagogicznej,
 • pomoc wychowawcy w integrowaniu klasy, itd.

O Mnie

W budowie.

Customers Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “Sprawozdanie z pracy psychologa szkolnego – wzór”

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Search for products (0)