Usprawiedliwienie nieobecności na Radzie Pedagogicznej – wzór

17,00 

Każdy nauczyciel ma obowiązek uczestniczenia w zebraniach rady pedagogicznej. Jeśli jest nieobecny, musi taką nieobecność usprawiedliwić. Nieusprawiedliwiona nieobecność na radzie pedagogicznej prowadzi do konsekwencji służbowych. 

Zapraszamy do zakupu naszego wzoru usprawiedliwienia nieobecności na radzie pedagogicznej, który pozwoli Ci zaoszczędzić czas i zadbać o prawidłową formę dokumentu. Kliknij „Kupuję dostęp do dokumentu” i dokonaj zamówienia już teraz ↓↓↓

Opis

Czy obecność na zebraniach rady pedagogicznej jest obowiązkowa?

Każdy nauczyciel zatrudniony w szkole jest członkiem rady pedagogicznej. Natomiast wszyscy członkowie rady mają obowiązek brać udział w każdym jej zebraniu. Udział w posiedzeniach rady zalicza się do godzin pracy nauczyciela. Stanowi to zatem realizację czynności wynikających z zadań statutowych szkoły.

Oczywiście, może zdarzyć się, że nauczyciel nie będzie w stanie wziąć udziału w zebraniu rady. W takiej sytuacji powinien usprawiedliwić swoją nieobecność. Uzasadnieniem nieobecności pedagoga na posiedzeniu rady mogą być jednak wyłącznie obiektywne ważne okoliczności.

Za ich uznanie odpowiada dyrektor szkoły. Jeśli kierujący placówką uzna nieobecność nauczyciela za nieusprawiedliwioną, ma prawo wymierzyć mu karę porządkową. 

Jakie są konsekwencje nieusprawiedliwienia nieobecności na radzie pedagogicznej?

Nieusprawiedliwiona nieobecność na radzie pedagogicznej prowadzi do konsekwencji służbowych. Nieobecność na posiedzeniu rady usprawiedliwia się tak, jak nieobecność na zajęciach w szkole. W przypadku braku usprawiedliwienia pedagogi grożą więc takie same kary porządkowe – upomnienie lub nagana.

Karę wymierza się na podstawie przepisów kodeksu pracy. Jej podstawą jest natomiast nieprzestrzeganie przez pracownika ustalonej organizacji i porządku w procesie pracy, czyli nieprzestrzeganie przyjętego sposobu usprawiedliwiania nieobecności.

Sporządzając przykładowe usprawiedliwienie nieobecności na radzie pedagogicznej, nauczyciel może uniknąć zatem kary porządkowej, o ile powoła się na obiektywnie ważne argumenty.

W przypadku chęci ukarania nauczyciela karą porządkową za nieusprawiedliwione nieobecności na radzie, dyrektor powinien przygotować pismo, w którym poinformuje pedagoga o rodzaju wymierzonej kary, o jej podstawie prawnej i faktycznej, a także o możliwości odwołania się od kary. Warto wiedzieć, że kary porządkowe nakłada się stopniowo. Najpierw dyrektor zastosuje zatem upomnienie, a dopiero po kilku kolejnych nieobecnościach naganę. 

Jak napisać usprawiedliwienie nieobecności na radzie pedagogicznej?

Do opracowania usprawiedliwienia nauczyciel może użyć wzoru usprawiedliwienia nieobecności na radzie pedagogicznej. Usprawiedliwienie musi przyjmować bowiem formę pisemną. Dokument adresowany jest do dyrektora szkoły. Należy zawrzeć w nim:

  • datę zebrania, na którym nauczyciel był nieobecny,
  • przyczynę nieobecności.

Co ważne, dyrektor może usprawiedliwić nieobecność nauczyciela na radzie pedagogicznej tylko wtedy, kiedy przyczyną takiej nieobecności są istotne okoliczności, na które pedagog nie miał wpływu, np. zły stan zdrowia, hospitalizacja, wypadek, konieczność sprawowania opieki nad dzieckiem do lat 14 czy konieczność sprawowania opieki nad chorym członkiem rodziny.

O Mnie

W budowie.

Customers Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “Usprawiedliwienie nieobecności na Radzie Pedagogicznej – wzór”

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Search for products (0)