Uzasadnienie skreślenia z listy uczniów – przykład

17,00 

Decyzja o skreśleniu ucznia z listy musi być uzasadniona. W uzasadnieniu skreślenia z listy należy uwzględnić przyczynę lub przyczyny skreślenia ucznia z rejestru szkoły. Co może stać za podjęciem takiej decyzji i jak wygląda procedura skreślenia z listy uczniów?

Zapraszamy do zakupu naszego wzoru uzasadnienia, które pozwoli Ci zaoszczędzić czas i zadbać o prawidłową formę dokumentu. Kliknij „Kupuję dostęp do dokumentu” i dokonaj zamówienia już teraz ↓↓↓

Opis

Kiedy możliwe jest skreślenie z listy uczniów?

Z listy uczniów nie można skreślić osoby niepełnoletniej, jeśli ta uczy się w szkole publicznej. Wynika to z faktu, że osoby od 7. do 18. roku życia są objęte obowiązkiem szkolnym. Skreślenie z listy może dotyczyć zatem jedynie ucznia pełnoletniego, na przykład takiego, który wielokrotnie powtarzał rok. Inny przypadek, kiedy mamy do czynienia ze skreśleniem z listy to nauka w szkole prywatnej.

Z takiej placówki można wydalić nawet ucznia, który jest niepełnoletni, czyli nadal objęty obowiązkiem szkolnym. Procedura skreślenia ucznia z listy wygląda przy tym nieco inaczej, kiedy dotyczy szkoły prywatnej. W takiej placówce dyrektor podejmuje decyzję o skreśleniu samodzielnie. Natomiast w szkole publicznej proces ten jest znacznie bardziej złożony.

Dyrektor nie może podjąć decyzji o skreśleniu ucznia z listy samodzielnie. Zobowiązany jest porozumieć się z rodzicami lub opiekunami prawnymi dziecka, wystąpić o opinię samorządu uczniowskiego oraz uzyskać pozytywną opinię rady pedagogicznej w formie uchwały. 

Jakie mogą być przyczyny skreślenia z listy uczniów?

Podstawowa przyczyna skreślenia z listy uczniów to łamanie przepisów, w tym wewnętrznego regulaminu placówki. Regulamin ten może zaś odnosić się nie tylko do zachowania podopiecznych, ale również do ich frekwencji. Najczęściej podawane przyczyny skreślenia z listy uczniów dotyczą między innymi:

 • dopuszczenia się czynów karanych dyscyplinarnie, np. pojawienia się w szkole pod wpływem alkoholu,
 • długotrwałej nieusprawiedliwionej nieobecności lub licznych nieusprawiedliwionych nieobecności,
 • zachowania agresywnego, dopuszczania się aktów przemocy.

Do skreślenia ucznia z listy może dojść między innymi na skutek wnoszonych na niego skarg, ale także na wniosek zainteresowanego, na przykład gdy rodzina zmienia miejsce zamieszkania. 

Jak uzasadnić skreślenie z listy uczniów?

Przykładowe uzasadnienie skreślenia z listy uczniów to element decyzji administracyjnej, która zawiera:

 • oznaczenie placówki oświatowej, 
 • datę wydania,
 • dane strony, której dotyczy decyzja,
 • podstawę prawną,
 • rozstrzygnięcie,
 • uzasadnienie faktyczne,
 • uzasadnienie prawne,
 • pouczenie o możliwości wniesienia odwołania. 

Do przygotowania uzasadnienia można użyć przykładowego wzoru uzasadnienia skreślenia z listy uczniów, uwzględniającego odniesienie do przepisów prawnych oraz opis faktycznych okoliczności podjęcia decyzji o skreśleniu z listy.

Uzasadnienie musi być obiektywne i rzeczowe. Warto pamiętać, że dokument trafia później do rodziców ucznia, do kuratorium oświaty, a niekiedy również do innych instytucji – zwłaszcza w przypadku odwołania od decyzji dyrektora.

O Mnie

W budowie.

Customers Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “Uzasadnienie skreślenia z listy uczniów – przykład”

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Search for products (0)