Uzasadnienie wniosku o dofinansowanie studiów WZÓR

17,00 

Pracodawca może – choć nie ma obowiązku – wyrazić zgodę na dofinansowanie studiów pracownika. Jeśli podwładny chce się dokształcać i podwyższać swoje kompetencje, powinien przygotować wniosek o dofinansowanie studiów z uzasadnieniem. Warto pamiętać, że pracodawca może wyrazić zgodę na dofinansowanie nauki, jeśli wybrany kierunek studiów wiąże się z charakterem działalności firmy i pracy pracownika. 

Zapraszamy do zakupu naszego wzoru uzasadnienia, które pozwoli Ci zaoszczędzić czas i zadbać o prawidłową formę dokumentu. Kliknij „Kupuję dostęp do dokumentu” i dokonaj zamówienia już teraz ↓↓↓

Opis

Jak przygotować wniosek o dofinansowanie studiów przez pracodawcę?

Pismo w sprawie dofinansowania studiów przez pracodawcę, poza danymi osobowymi pracownika oraz określeniem kierunku studiów, powinno zawierać starannie przygotowane uzasadnienie.

W treści dokumentu należy bardzo dokładnie opisać, w jaki sposób wybrany kierunek studiów wpisuje się w ścieżkę rozwoju zawodowego pracownika. Oznacza to konieczność wskazania, jaką wiedzę i jakie kompetencje zdobędzie studiujący pracownik.

Warto mieć na uwadze, że w interesie pracodawcy będzie dokształcenie osoby zatrudnionej tak, aby nauka na studiach zwiększyła przydatność pracownika, czyli pomogła mu zdobywać większą ilość klientów, podwyższyć zyski firmy czy też w inny sposób poprawić jej sytuację na rynku.

Krótko mówiąc, uzasadnienie wniosku o dofinansowanie studiów ma obrazować, w jaki sposób inwestycja w postaci takiego dofinansowania nauki pracownika zwróci się pracodawcy. 

Jak napisać uzasadnienie wniosku o dofinansowanie studiów?

Wniosek o dofinansowanie studiów ma wskazywać:

  • dlaczego pracownik potrzebuje dofinansowania,
  • jak pracownik wykorzysta dofinansowanie,
  • dlaczego pracodawcy “opłaca się” dofinansować studia pracownika.

Przed sporządzeniem pisma należy przeanalizować zatem swoją sytuację materialną i rozważyć inne źródła finansowania. W treści uzasadnienia można napisać wtedy, że pozostałe źródła zostały wyczerpane i są niewystarczające.

Należy również przedstawić na piśme swój plan wykorzystania ewentualnego wsparcia finansowego w oparciu o harmonogram studiów i przewidywane koszty dokształcania.

Do opracowania tej części wniosku warto użyć więc sprawdzonego wzoru uzasadnienia wniosku o dofinansowanie. Uwzględnia on dodatkowo opis dotychczasowych osiągnięć zawodowych i akademickich pracownika, a także wzmianki o motywacji do nauki i rozwoju.

Na czym polega dofinansowanie studiów przez pracodawcę?

Jeśli pracodawca wyraża taką wolę, może dofinansować studia pracownika poprzez pokrycie kosztów czesnego, zakwaterowania, dojazdów na uczelnię czy zakupu materiałów naukowych, np. podręczników. Przepisy nakazują mu również udzielić pracownikowi dodatkowych dni urlopu, między innymi na zaliczenie egzaminów.

Jeśli pracodawca zgodzi się dofinansować studia pracownika, może podpisać z nim umowę szkoleniową. Taka umowa określa, w jaki sposób i na jakich warunkach pracodawca wesprze doszkalanie podwładnego.

Dokument – zwany potocznie lojalką – zobowiązuje osobę zatrudnioną do świadczenia pracy na rzecz danej firmy przez określony czas, co ma zapobiegać odejściu wyszkolonego pracownika do innego, konkurencyjnego przedsiębiorstwa.

Warto pamiętać, że pracodawca nie ma obowiązku pokrycia kosztów dodatkowej edukacji pracownika, dlatego niezwykle istotne jest przygotowanie w tej sprawie wniosku, który będzie odpowiednio umotywowany i przekona przełożonego, że taka inwestycja przyniesie firmie korzyści. 

O Mnie

W budowie.

Customers Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “Uzasadnienie wniosku o dofinansowanie studiów WZÓR”

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Search for products (0)