Wniosek o dofinansowanie studiów podyplomowych – wzór

17,00 

Wniosek o dofinansowanie studiów podyplomowych pracownik może zaadresować do swojego przełożonego. Pracodawca nie ma co prawda obowiązku finansowania studiów osób zatrudnionych, jednak może wyrazić zgodę na takie rozwiązanie i zawrzeć z podwładnym umowę szkoleniową. Jak napisać wniosek o dofinansowanie studiów podyplomowych?

Zapraszamy do zakupu naszego wzoru wniosku, który pozwoli Ci zaoszczędzić czas i zadbać o prawidłową formę dokumentu. Kliknij „Kupuję dostęp do dokumentu” i dokonaj zamówienia już teraz ↓↓↓

Opis

Jakie elementy powinien zawierać wniosek o dofinansowanie studiów podyplomowych?

Aby uzyskać zgodę na dofinansowanie studiów przez pracodawcę, pracownik musi przygotować samodzielnie odpowiednie pismo z prośbą o taką formę wsparcia. Dokument powinien wskazywać na fakt, że nie istnieją lub zostały wyczerpane inne źródła finansowania studiów.

Konieczne jest także określenie w nim, jaki kierunek chce studiować pracownik, przy czym powinien on wiązać się z branżą, w której działa dana firma. Do przygotowania pisma warto użyć sprawdzonego wzoru wniosku o dofinansowanie studiów podyplomowych, uwzględniając w nim własne uzasadnienie. Dokument najlepiej jest złożyć na ręce pracodawcy osobiście. 

Jak uzasadnić wniosek o dofinansowanie studiów podyplomowych?

W przykładowym wniosku o dofinansowanie studiów podyplomowych pracownik powinien odnieść się do:

  • wybranego kierunku studiów i jego związku z wykonywaną pracą/branżą, w której działa firma,
  • źródeł finansowania – tych już wykorzystanych,
  • zakresu wsparcia finansowego, jakie pracownik chce uzyskać oraz wyjaśnienia, na co pracownik przeznaczyłby ewentualne dofinansowanie,
  • korzyści z realizacji studiów podyplomowych dla pracownika i dla pracodawcy. 

Podstawą uzasadnienia wniosku o dofinansowanie studiów podyplomowych jest wyjaśnienie przełożonemu, jak zwróci się taka inwestycja, czyli jakie korzyści przyniesie firmie podwyższenie kompetencji przez pracownika.

Wnioskodawca może odwołać się zatem nie tylko do własnego rozwoju, zdobywania nowych umiejętności i aktualnej wiedzy, ale także do perspektywy zysków przedsiębiorstwa – możliwości zdobywania większej liczby klientów, zawarcia większej ilości umów, itd. Uzasadnienie ma przekonać przełożonego, że warto zainwestować w pracownika, ponieważ będzie to jednocześnie inwestycja w rozwój firmy.

Umowa szkoleniowa z pracownikiem

Pracodawca nie ma obowiązku wyrażenia zgody na dofinansowanie studiów podyplomowych, ale może zgodzić się na takie rozwiązanie i opłacić:

  • czesne za studia,
  • koszty dojazdów na uczelnię,
  • koszty zakwaterowania, np. w akademiku,
  • koszty zakupu podręczników i innych materiałów naukowych. 

Poza tym może udzielić pracownikowi dodatkowych dni urlopu – nie tylko tych przewidzianych przez przepisy kodeksu pracy. Jeśli przełożony zdecyduje się dofinansować studia pracownika, ma prawo zawrzeć z nim umowę szkoleniową, czyli tak zwaną lojalkę.

Taki kontrakt zobowiązuje osobę zatrudnioną, która otrzymała wsparcie finansowe na doszkalanie, do świadczenia pracy na rzecz danej firmy przez określony czas.

Umowa ma zabezpieczać przedsiębiorcę przed odejściem wyszkolonego pracownika do konkurencji. Należy pamiętać, że zawarcie takiego kontraktu jest zgodne z prawem, a za jego zerwanie pracownikowi może grozić odpowiedzialność odszkodowawcza. 

O Mnie

W budowie.

Customers Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “Wniosek o dofinansowanie studiów podyplomowych – wzór”

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Search for products (0)