Wniosek o dofinansowanie studiów przez pracodawcę – wzór

17,00 

Przepisy Kodeksu pracy zobowiązują pracodawcę do wspierania pracowników w doskonaleniu zawodowym między innymi poprzez udzielanie im niezbędnych dni wolnych od pracy, na przykład w dniu egzaminu. Przełożony może również – choć nie ma takiego obowiązku – sfinansować studia pracownika w części lub w całości. Jak napisać wniosek o dofinansowanie studiów? 

Zapraszamy do zakupu naszego wzoru wniosku, który pozwoli Ci zaoszczędzić czas i zadbać o prawidłową formę dokumentu. Kliknij „Kupuję dostęp do dokumentu” i dokonaj zamówienia już teraz ↓↓↓

Opis

Jakie informacje powinien zawierać wniosek o dofinansowanie studiów przez pracodawcę?

Do przygotowania pisma z prośbą o dofinansowanie kształcenia każdy pracownik może wykorzystać uniwersalny wzór wniosku o dofinansowanie studiów przez pracodawcę. Należy pamiętać, aby w takim oficjalnym piśmie do przełożonego uwzględnić między innymi swoje dane osobowe, a także kierunek studiów, jakie wnioskodawca chciałby podjąć.

Co istotne, kierunek takiego kształcenia powinien mieć związek z pracą wykonywaną przez danego pracownika. W przeciwnym razie prośba o dofinansowanie będzie nieuzasadniona. Pracownik w swoim podaniu do pracodawcy może poprosić pracodawcę o:

  • pokrycie opłat za czesne,
  • pokrycie opłat za dojazdy,
  • pokrycie opłat za zakwaterowanie,
  • pokrycie opłat za zakup materiałów naukowych, np. podręczników.

Jak uzasadnić wniosek o dofinansowanie studiów przez pracodawcę?

Przykładowy wniosek o dofinansowanie studiów przez pracodawcę musi wskazywać, jakie korzyści z podjęcia takich działań będzie miał zarówno pracownik, jak i jego przełożony. Dokształcanie się na kierunku związanym z działalnością danej firmy może natomiast przyczynić się do:

  • podwyższenia jakości pracy pracownika,
  • zwiększenia skuteczności pracownika, np. w pozyskiwaniu nowych klientów,
  • podwyższenia wyników pracownika,
  • podwyższenia zysków firmy, itd.

Poza tym, pismo z prośbą o dofinansowanie studiów przez pracodawcę może wskazywać na chęć rozwoju pracownika, zdobywania nowej, aktualnej wiedzy i wyższych kompetencji. Pracownik ma bowiem prawo rozwijać się i dążyć do uzyskania awansu, a pracodawca powinien w miarę możliwości ułatwiać podwładnemu doskonalenie zawodowe.

Należy pamiętać jednak, że nie ma on obowiązku wyrażenia zgody na dofinansowanie studiów. Pozytywna decyzja jest zatem wyłącznie wyrazem jego dobrej woli. Z tego względu tak istotne jest przygotowanie uzasadnienia, które przekona przełożonego, że wsparcie finansowe pracownika będzie dobrą inwestycją w rozwój firmy.

Dofinansowanie studiów przez pracodawcę a umowa szkoleniowa

Należy wiedzieć, że pozytywnie rozpatrzony wniosek o dofinansowanie studiów przez pracodawcę może doprowadzić do zawarcia z pracownikiem tak zwanej umowy szkoleniowej. Jest to tak zwana lojalka, która zobowiązuje pracownika do świadczenia pracy w danej firmie przez określony czas.

Zawarcie umowy tego rodzaju jest rozwiązaniem w pełni zgodnym z przepisami. Pracodawca inwestując w rozwój pracownika, ma bowiem prawo zabezpieczyć się przed tym, że podwładny zaraz po zakończeniu kształcenia rozwiąże umowę i zacznie pracować dla konkurencji.

Umowa szkoleniowa określa zatem, w jaki sposób pracodawca będzie wspierał pracownika podczas szkolenia oraz co pracownik musi zagwarantować mu w zamian za takie wsparcie. W praktyce lojalka ma wymusić na pracowniku pozostanie w danej firmie przez kilka, kilkanaście lat pod groźbą naliczenia kary umownej – np. zwrotu poniesionych kosztów.

O Mnie

W budowie.

Customers Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “Wniosek o dofinansowanie studiów przez pracodawcę – wzór”

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Search for products (0)