Wniosek nauczyciela o przeniesienie w stan nieczynny – wzór

17,00 

Nauczyciel może złożyć wniosek o przeniesienie w stan nieczynny, jeśli został zwolniony z pracy z tak zwanych przyczyn organizacyjnych. Termin na złożenie takiego pisma wynosi 30 dni, licząc od daty zwolnienia. Nauczyciel w stanie nieczynnym pobiera wynagrodzenie, chociaż nie świadczy pracy w placówce.

Zapraszamy do zakupu naszego wzoru wniosku, który pozwoli Ci zaoszczędzić czas i zadbać o prawidłową formę dokumentu. Kliknij „Kupuję dostęp do dokumentu” i dokonaj zamówienia już teraz ↓↓↓

Opis

Kiedy można złożyć wniosek nauczyciela o przeniesienie w stan nieczynny?

Zgodnie z przepisami, nauczyciel może przejść w stan nieczynny na swój własny wniosek, jeśli otrzymał wypowiedzenia z przyczyn organizacyjnych, czyli na podstawie art. 20 Karty nauczyciela. Dotyczy to pedagogów zatrudnionych na podstawie umowy o pracę na czas określony lub nieokreślony w pełnym wymiarze zajęć.

W praktyce, prawo do wniesienia wniosku nauczyciela o przeniesienie w stan nieczynny ma pedagog, który otrzymał wypowiedzenie w następujących okolicznościach:

  • w przypadku częściowej likwidacji szkoły, 
  • w przypadku zmian organizacyjnych powodujących zmniejszenie liczby oddziałów w szkole,
  • w przypadku zmian planu nauczania uniemożliwiających zatrudnienie nauczyciela w pełnym wymiarze czasu pracy.

Wniosek o przeniesienie w stan nieczynny należy przygotować w ciągu 30 dni od otrzymania wypowiedzenia. Aby nie martwić się o upływ tego terminu, wystarczy sięgnąć po gotowy do wypełnienia wzór wniosku nauczyciela o przeniesienie w stan nieczynny. 

Czym skutkuje wniosek nauczyciela o przeniesienie w stan nieczynny?

Jeśli nauczyciel złoży wniosek o przeniesienie w stan nieczynny, pozostanie pracownikiem szkoły przez 6 miesięcy, choć w praktyce nie będzie świadczył pracy. W tym okresie pedagog zachowa prawo do:

  • comiesięcznego wynagrodzenia zasadniczego,
  • innych świadczeń pracowniczych, takich jak urlop wypoczynkowy, dofinansowanie do wypoczynku,
  • dodatku wiejskiego. 

Należy wiedzieć, że złożenie wypełnionego wniosku nauczyciela o przeniesienie w stan nieczynny sprawia, że otrzymane wypowiedzenie uznaje się za niebyłe. Oznacza to, że pracownik traci w ten sposób prawo do otrzymania odprawy. 

Stan nieczynny nauczyciela a przywrócenie do pracy

Przebywający w stanie nieczynnym nauczyciel może zostać przywrócony do pracy w szkole w pełnym wymiarze na czas nieokreślony lub na okres, na który zawarta została umowa. Przywrócenie ma miejsce w sytuacji, kiedy w szkole powstaje możliwość podjęcia przez nauczyciela pracy na takich warunkach.

Co ważne, dotyczy to pracy w tej samej szkole, na tym samym lub na innym stanowisku, o ile nauczyciel posiada ku temu odpowiednie kwalifikacje. Zgodnie z przepisami, dyrektor powinien przywrócić do pracy w pierwszej kolejności nauczyciela pozostającego w stanie nieczynnym.

Jeśli ten odmawia powrotu do placówki, powoduje to wygaśnięcie jego stosunku pracy. Nauczyciel w stanie nieczynnym może także podjąć dodatkowe zatrudnienie i otrzymywać z tego tytułu wynagrodzenie, niezależne od tego, jakie otrzymuje już ze względu na pozostawanie w stanie nieczynnym.

Rozwiązanie to jest dopuszczalne w przypadku, kiedy istnieje konieczność realizacji programu nauczania w tej samej lub w innej szkole. Nauczyciel może wtedy na wniosek własny lub na wniosek dyrektora podjąć zatrudnienie w pełnym lub niepełnym wymiarze zajęć. 

O Mnie

W budowie.

Customers Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “Wniosek nauczyciela o przeniesienie w stan nieczynny – wzór”

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Search for products (0)