Wniosek o dobrowolne poddanie się karze – wzór

17,00 

Wniosek o dobrowolne poddanie się karze wyraża gotowość do przyznania się do winy, czyli do popełnienia przestępstwa lub wykroczenia. Jest to także wniosek o skazanie bez rozprawy lub o wydanie wyroku skazującego w trybie dobrowolnego poddania się karze. Pismo może prowadzić do złagodzenia konsekwencji grożących sprawcy.

Zapraszamy do zakupu naszego wzoru wniosku, który pozwoli Ci zaoszczędzić czas i zadbać o prawidłową formę dokumentu. Kliknij „Kupuję dostęp do dokumentu” i dokonaj zamówienia już teraz ↓↓↓

Opis

Podstawa prawna wniosku o dobrowolne poddanie się karze

Przykładowy wniosek o dobrowolne poddanie się karze bazuje na art. 387 kodeksu karnego, zgodnie z którym do chwili zakończenia pierwszego przesłuchania wszystkich oskarżonych na rozprawie głównej osoba, której zarzucono przestępstwo, może złożyć wniosek o wydanie wyroku skazującego i wymierzenie kary/środka karnego bez przeprowadzania postępowania dowodowego.

Dotyczy to przestępstw zagrożonych karą do 15 lat pozbawienia wolności. Przepisy mówią przy tym również, że jeśli oskarżony nie ma obrońcy z wyboru, sąd może wyznaczyć mu obrońcę z urzędu – na jego wniosek.

Czy warto złożyć wniosek o dobrowolne poddanie się karze?

Do przygotowania wniosku o wydanie wyroku skazującego bez postępowania dowodowego oskarżony może użyć uniwersalnego wzoru wniosku o dobrowolne poddanie się karze. Wniesienie takiego pisma ma wiele korzyści. Po pierwsze pozwala wynegocjować dla oskarżonego niższą karę. Po drugie, pozwala obniżyć koszty procesu, którymi oskarżony również zostaje zwykle obciążony. 

Ze wzoru wniosku powinna skorzystać przede wszystkim osoba, która spodziewa się, że zostanie skazana za przestępstwo. Warto pamiętać jednak, że wniesienie takiego wniosku wyklucza możliwość złożenia apelacji od wyroku.

Pismo można złożyć też tylko w określonym czasie – do momentu zakończenia składania wyjaśnień. Należy wiedzieć również, że sąd ma prawo odrzucić wniosek oskarżonego.

Kiedy wniosek o dobrowolne poddanie się karze zostanie rozpatrzony pozytywnie?

Przykładowy wniosek o dobrowolne poddanie się karze nie zawsze rozpatrzony zostanie po myśli oskarżonego. Sąd uwzględni wniosek jeżeli:

  • czyn zarzucany oskarżonemu to występek, a nie zbrodnia,
  • okoliczności popełnienia przestępstwa nie budzą wątpliwości – zeznania oskarżonego znajdują potwierdzenie w innych dowodach,
  • brak jest sprzeciwu prokuratora i pokrzywdzonego, 
  • mimo faktu nieprzeprowadzenia rozprawy w całości zostaną osiągnięte cele postępowania karnego,
  • wniosek został złożony w odpowiednim terminie.

Chociaż w wyniku zastosowania instytucji dobrowolnego poddania się karze wymiar kary orzeka się w oparciu o wniosek przyjęty przez sąd, przy braku sprzeciwu prokuratora czy pokrzywdzonego, to każda z wymienionych stron ma prawo wnieść apelację od wyroku i wysunąć w niej zarzut niewspółmierności wymierzonej kary. Warto pamiętać też, że:

  • występkiem – jest czyn zabroniony zagrożony karą grzywny w wysokości powyżej 30 stawek dziennych, karą ograniczenia wolności albo karą pozbawienia wolności na okres przekraczający miesiąc,
  • zbrodnią – jest czyn zabroniony zagrożony karą pozbawienia wolności na okres minimum 3 lat lub karą surowszą. 

O Mnie

W budowie.

Customers Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “Wniosek o dobrowolne poddanie się karze – wzór”

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Search for products (0)