Wniosek o wszczęcie postępowania dyscyplinarnego wobec nauczyciela – wzór

17,00 

Zgodnie z przepisami Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 25 maja 2016 r. w sprawie szczegółowego trybu prowadzenia postępowania wyjaśniającego i dyscyplinarnego wobec nauczycieli oraz wznawiania postępowania dyscyplinarnego, wniosek o wszczęcie postępowania dyscyplinarnego wobec nauczyciela może złożyć między innymi dyrektor, organ prowadzący czy policja, a także rodzic ucznia. Wniosek adresowany jest do wojewody, który następnie przekazuje pismo do rzecznika dyscyplinarnego. 

Zapraszamy do zakupu naszego wzoru wniosku, który pozwoli Ci zaoszczędzić czas i zadbać o prawidłową formę dokumentu. Kliknij „Kupuję dostęp do dokumentu” i dokonaj zamówienia już teraz ↓↓↓

Opis

Jak napisać wniosek o wszczęcie postępowania dyscyplinarnego wobec nauczyciela?

W procedurze postępowania dyscyplinarnego wobec nauczyciela wniosek o wszczęcie postępowania składany jest kilkakrotnie. Najpierw dyrektor występuje z takim pismem do wojewody, przy którym działa rzecznik dyscyplinarny. Następnie wojewoda przygotowuje podobne pismo do rzecznika dyscyplinarnego, a w końcu rzecznik kieruje wniosek do komisji dyscyplinarnej.

Do przygotowania pisma można użyć uniwersalnego wzoru wniosku o wszczęcie postępowania dyscyplinarnego wobec nauczyciela. Dokument powinien uwzględniać między innymi:

  • dane wnioskodawcy,
  • dane adresata,
  • dane nauczyciela, którego dotyczy postępowanie,
  • opis zdarzenia, które stanowi podstawę wszczęcia postępowania. 

Warto pamiętać przy tym, że przykładowy wniosek o wszczęcie postępowania dyscyplinarnego wobec nauczyciela może zostać uzasadniony nie tylko czynem popełnionym w pracy – podczas wykonywania zawodu nauczyciela – ale również w życiu prywatnym, ponieważ nauczyciel swoją postawą ma dawać dobry wzór dla uczniów.

Jak wygląda postępowanie dyscyplinarne wobec nauczyciela?

Postępowanie dyscyplinarne wobec nauczyciela można podzielić na dwa główne etapy. Najpierw postępowanie prowadzi rzecznik dyscyplinarny powołany przez wojewodę, następnie postępowanie prowadzi komisja dyscyplinarna. W ramach postępowania prowadzonego przez rzecznika wykonywane są następujące czynności:

  • powiadomienie nauczyciela o przyczynie wszczęcia postępowania – o tym, jaki czyn uchybiający godności zawodu popełnił lub jakim obowiązkom uchybił,
  • prowadzenie postępowania wyjaśniającego – zbieranie i zabezpieczanie dowodów, przesłuchiwanie świadków, odbieranie wyjaśnień od nauczyciela.

Po tym etapie, jeśli jest to uzasadnione, rzecznik składa wniosek o wszczęcie postępowania dyscyplinarnego przez komisję dyscyplinarną. Postępowanie to kończy się orzeczeniem o wymierzeniu kary lub o uniewinnieniu nauczyciela. Pedagog może jeszcze odwołać się od ukarania, a wtedy postępowanie podejmie Odwoławcza Komisja Dyscyplinarna dla Nauczycieli.

Jaka kara grozi nauczycielowi w ramach postępowania dyscyplinarnego?

Jeśli postępowanie dyscyplinarne zakończy się orzeczeniem o ukaraniu nauczyciela, pedagogowi może grozić jedna z następujących kar dyscyplinarnych:

  • nagana z ostrzeżeniem,
  • zwolnienie z pracy,
  • zwolnienie z pracy z zakazem świadczenia pracy w zawodzie przez okres 3 lat,
  • wydalenie z zawodu nauczyciela.

Postępowanie dyscyplinarne może również zostać umorzone, np. gdy za popełniony czyn nauczyciel był już ukarany karą porządkową. 

O Mnie

W budowie.

Customers Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “Wniosek o wszczęcie postępowania dyscyplinarnego wobec nauczyciela – wzór”

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Search for products (0)