Wniosek o objęcie pomocą psychologiczno-pedagogiczną – wzór

17,00 

Wniosek o objęcie pomocą psychologiczno-pedagogiczną kierowany jest do dyrektora szkoły, odpowiedzialnego za udzielanie uczniom pomocy psychologicznej i pedagogicznej. Pismo może dotyczyć między innymi dziecka niepełnosprawnego, z trudnościami w uczeniu się czy po traumatycznych przeżyciach. Wniosek mają prawo złożyć nie tylko rodzice ucznia, ale również nauczyciele, pracownicy socjalni czy nawet pielęgniarka środowiskowa.

Zapraszamy do zakupu naszego wzoru wniosku, który pozwoli Ci zaoszczędzić czas i zadbać o prawidłową formę dokumentu. Kliknij „Kupuję dostęp do dokumentu” i dokonaj zamówienia już teraz ↓↓↓

Opis

Kiedy stosuje się wniosek o objęcie pomocą psychologiczno-pedagogiczną?

Pomoc psychologiczno-pedagogiczna jest udzielana uczniom nieodpłatnie. Podstawą wniesienia przykładowego wniosku o objęcie pomocą psychologiczno-pedagogiczną bywa natomiast:

 • niepełnosprawność,
 • niedostosowanie społeczne lub zagrożenie niedostosowaniem społecznym,
 • choroba przewlekła,
 • zaburzenia zachowania/emocji,
 • specyficzne trudności w uczeniu się,
 • szczególne uzdolnienia,
 • sytuacje kryzysowe/traumatyczne,
 • niepowodzenia edukacyjne,
 • deficyty kompetencji,
 • zaburzenia sprawności językowych,
 • zaniedbania środowiskowe,
 • trudności adaptacyjne.

Pomocy psychologicznej i pedagogicznej w szkołach udzielają nauczyciele, wychowawcy, specjaliści oraz pedagodzy szkolni we współpracy z poradniami specjalistycznymi. Podstawą wniesienia wniosku o pomoc psychologiczno-pedagogiczną może być więc także opinia poradni psychologiczno-pedagogicznej. 

Jak napisać wniosek o objęcie pomocą psychologiczno-pedagogiczną?

Do przygotowania pisma z prośbą o objęcie dziecka pomocą można użyć gotowego do wypełnienia wzoru wniosku o objęcie dziecka pomocą psychologiczno-pedagogiczną. Dokument ma prawo wykorzystać między innymi:

 • rodzic dziecka lub opiekun prawny dziecka,
 • nauczyciel,
 • pielęgniarka środowiskowa,
 • pomoc nauczyciela,
 • pracownik socjalny,
 • asystent rodziny. 

Wniosek może przygotować w swoim imieniu także sam pełnoletni uczeń. Pismo musi zawierać dane ucznia, który potrzebuje pomocy oraz uzasadnienie, czyli przyczyny konieczności objęcia dziecka opieką poradni. Dodatkowo, do dokumentu dołącza się również niezbędne zaświadczenia potwierdzające przedstawione argumenty, np. zaświadczenie lekarskie.

W przykładowym wniosku o objęcie pomocą psychologiczno-pedagogiczną można wskazać, jakich form pomocy oczekuje wnioskodawca. Zazwyczaj są to między innymi:

 • zajęcia logopedyczne,
 • zajęcia rozwijające uzdolnienia,
 • zajęcia rozwijające kompetencje społeczne i emocjonalne,
 • zajęcia specjalistyczne,
 • zajęcia korekcyjno-kompensacyjne, 
 • porady i konsultacje
 • warsztaty, 
 • zajęcia związane z wyborem kierunku kształcenia i zawodu,
 • zindywidualizowana ścieżka kształcenia, itd. 

W odpowiedzi na wniosek dyrektor poinformuje wnioskodawców o proponowanych formach pomocy, z której uczeń może skorzystać nieodpłatnie. Warto pamiętać, że udział w takich zajęciach jest dobrowolny i odbywa się za zgodą rodziców.

Jeśli więc pismo zostało wniesione przez inny podmiot niż rodzic/opiekun prawny, dyrektor zwróci się do rodziców z propozycją objęcia dziecka pomocą psychologiczno-pedagogiczną w celu uzyskania ich zgody na proponowane zajęcia.

Wskaże przy tym formę pomocy psychologiczno-pedagogicznej, czyli rodzaj zajęć, a także ich wymiar, okres udzielania pomocy i dane nauczyciela prowadzącego zajęcia. 

O Mnie

W budowie.

Customers Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “Wniosek o objęcie pomocą psychologiczno-pedagogiczną – wzór”

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Search for products (0)