Wniosek o ocenę pracy nauczyciela – wzór

17,00 

Ocena pracy nauczyciela może zostać ustalona zarówno z inicjatywy dyrektora szkoły, jak i na wniosek uprawnionego podmiotu. Pismo w sprawie dokonania oceny pracy ma prawo wnieść sam nauczyciel, a także organ prowadzący, rada rodziców, rada szkoły lub organ sprawujący nadzór pedagogiczny nad placówką. Jak napisać wniosek o ocenę pracy nauczyciela?

Zapraszamy do zakupu naszego wzoru wniosku, który pozwoli Ci zaoszczędzić czas i zadbać o prawidłową formę dokumentu. Kliknij „Kupuję dostęp do dokumentu” i dokonaj zamówienia już teraz ↓↓↓

Opis

Jakie informacje powinien zawierać wniosek o ocenę pracy nauczyciela? 

Przykładowy wniosek o ocenę pracy nauczyciela powinien składać się z co najmniej kilku elementów, takich jak dane wnoszącego, dane nauczyciela, którego praca ma zostać oceniona, a także uzasadnienie oraz podpis wnioskodawcy.

Do przygotowania dokumentu można użyć sprawdzonego wzoru przykładowego wniosku o ocenę pracy nauczyciela. Jeśli chodzi o uzasadnienie takiego pisma, to wystarczy uwzględnić w nim informację o tym, że od ostatniej oceny pracy pedagoga upłynęło już 12 miesięcy. 

Czym skutkuje wniosek o ocenę pracy nauczyciela?

Pismo w sprawie oceny pracy nauczyciela należy zaadresować do dyrektora szkoły, który po otrzymaniu takiego wniosku powinien w ciągu 3 miesięcy dokonać oceny pracy pedagoga zgodnie z przepisami Karty nauczyciela i rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z 25 sierpnia 2022 r. w sprawie oceny pracy nauczycieli.

Podczas ustalania oceny pracy, kierujący placówką ma obowiązek zasięgnąć opinii rady rodziców i mentora – w przypadku oceny pracy nauczyciela odbywającego przygotowanie do zawodu. Na opinię tych podmiotów dyrektor czeka 14 dni, a brak opinii nie wstrzymuje dalszej procedury.

Po ustaleniu oceny pracy, nauczyciel zapoznaje się z oceną i może wnieść od niej odwołanie (ma na to 14 dni). Ocena pracy ustalona w postępowaniu odwoławczym jest ostateczna.

Na jakiej podstawie ustala się ocenę pracy nauczyciela?

Składając wypełniony wniosek o ocenę pracy nauczyciela, warto wiedzieć, jak takie pismo będzie procedowane. Dyrektor, który dokonuje oceny pracy pedagoga, kieruje się w tym zakresie przepisami wspomnianych aktów prawnych. Zawierają one między innymi kryteria oceny pracy oraz “punktację”, na podstawie której ustala się, czy nauczyciel za swoją pracę otrzyma ocenę:

 • negatywną,
 • dobrą,
 • bardzo dobrą,
 • wyróżniającą.

Ocena pracy nauczyciela jest jednak oceną opisową, zawierającą uzasadnienie. Dokument powinien wyjaśniać, dlaczego dyrektor przyznał nauczycielowi taką, a nie inną liczbę punktów za poszczególne kryteria. Te obejmują natomiast między innymi:

 • poprawność merytoryczną i metodyczną prowadzonych zajęć,
 • znajomość praw dziecka i ich realizację,
 • wspieranie ucznia w jego rozwoju,
 • współpracę z innymi nauczycielami i rodzicami uczniów,
 • troskę o bezpieczne i higieniczne warunki nauki, opieki i wychowania, 
 • zaangażowanie w proces doskonalenia zawodowego,
 • kształtowanie u uczniów szacunku do drugiego człowieka oraz postawy patriotycznej i prospołecznej, w tym poprzez przykład własny, itd. 

Rozporządzenie zawiera także listę kryteriów dodatkowych, jednak te nie są stosowane w całości – jedno wybiera dyrektor, a drugie sam oceniany nauczyciel. 

O Mnie

W budowie.

Customers Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “Wniosek o ocenę pracy nauczyciela – wzór”

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Search for products (0)