Wniosek o rozpoczęcie stażu nauczyciela stażysty – wzór

17,00 

Nauczyciel może rozpocząć staż wraz z początkiem roku szkolnego – nie później niż w ciągu 14 dni od dnia rozpoczęcia zajęć – na swój własny wniosek. Pismo w sprawie rozpoczęcia stażu należy kierować do dyrektora szkoły. Od 2022 roku staż na nauczyciela mianowanego trwa 1 rok i 9 miesięcy.

Zapraszamy do zakupu naszego wzoru wniosku o rozpoczęcie stażu nauczyciela stażysty, który pozwoli Ci zaoszczędzić czas i zadbać o prawidłową formę dokumentu. Kliknij „Kupuję dostęp do dokumentu” i dokonaj zamówienia już teraz ↓↓↓

Opis

Jakie są warunki rozpoczęcia stażu?

Należy wiedzieć, że nauczyciel może rozpocząć staż, jeśli spełnia następujące warunki:

 • jest zatrudniony na stanowisku zgodnie ze swoimi kwalifikacjami,
 • posiada wymagany poziom wykształcenia,
 • został zatrudniony w szkole z początkiem roku szkolnego lub w innym dniu, ale nie później niż w ciągu 14 dni od dnia rozpoczęcia zajęć, 
 • przepracował w szkole co najmniej 2 lata, licząc od dnia nadania stopnia nauczyciela kontraktowego,
 • przepracował w szkole co najmniej rok od dnia nadania stopnia nauczyciela mianowanego,
 • złożył do dyrektora wniosek o rozpoczęcie stażu w terminie,
 • jest zatrudniony w wymiarze co najmniej ½ etatu lub jest zatrudniony w kilku szkołach, w każdej w wymiarze mniejszym niż ½ etatu, a jego łączny wymiar zatrudnienia wynosi co najmniej ½ etatu.

Jak napisać wniosek o rozpoczęcie stażu nauczyciela stażysty?

Przykładowy wniosek o rozpoczęcie stażu nauczyciela stażysty dotyczy nauczyciela ubiegającego się o stopień nauczyciela mianowanego lub dyplomowanego. Pismo w takiej sprawie adresowane do dyrektora powinno zawierać:

 • dane nauczyciela stażysty,
 • dane odbiorcy, czyli dyrektora,
 • podstawę prawną wniosku,
 • datę planowanego rozpoczęcia i zakończenia stażu,
 • prośbę o wyznaczenie opiekuna stażu.

Pismo można przygotować w oparciu o wzór wniosku o rozpoczęcie stażu nauczyciela stażysty. Do dokumentu trzeba dołączyć jednak również plan rozwoju zawodowego. Plan rozwoju zawodowego należy złożyć w ciągu 20 dni od dnia rozpoczęcia zajęć. Jest on zatwierdzany w terminie 30 dni.

Warto wspomnieć również, że wniosek o staż składają nauczyciele objęci starymi przepisami, ponieważ obecnie pedagog odbywający przygotowanie do zawodu nie jest określany mianem stażysty, lecz nauczyciela początkującego. Jego okres przygotowania do zawodu trwa też dłużej, bo 3 lata i 9 miesięcy lub 2 lata i 9 miesięcy.

Kiedy nauczyciel nie może rozpocząć stażu?

Nauczyciel nie może rozpocząć stażu, kiedy nie spełnia warunków, czyli:

 • jest zatrudniony na stanowisku, do zajmowania którego nie ma wymaganych kwalifikacji,
 • został zatrudniony w szkole później niż 14 dni od dnia rozpoczęcia zajęć,  
 • nie przepracował w szkole co najmniej 2 lat od dnia nadania mu stopnia nauczyciela kontraktowego,  
 • nie przepracował w szkole co najmniej jednego roku od dnia nadania mu stopnia nauczyciela mianowanego, 
 • nie złożył do dyrektora szkoły odpowiedniego wniosku o rozpoczęcie stażu w wyznaczonym terminie,
 • jego wymiar zatrudnienia łącznie we wszystkich szkołach jest niższy niż ½ etatu.

Należy pamiętać, że nauczyciel stażysta nie składa wniosku o rozpoczęcie stażu. Jego staż rozpoczyna się automatycznie w dniu zatrudnienia, jeśli pedagog spełnia warunki rozpoczęcia stażu. Wniosek składają nauczyciele: kontraktowy i mianowany.

O Mnie

W budowie.

Customers Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “Wniosek o rozpoczęcie stażu nauczyciela stażysty – wzór”

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Search for products (0)