Wniosek o umorzenie opłaty za studia – Uzasadnienie – wzór

17,00 

O umorzenie opłaty za studia ubiega się najczęściej student, który zrezygnował z nauki, ale mimo to został obciążony opłatą za czesne, ponieważ nie złożył wniosku o skreślenie go z listy. Zwolnienie studenta z takiej opłaty jest możliwe na zasadach określonych w regulaminie uczelni. Pismo w sprawie umorzenia należy adresować do rektora. 

Zapraszamy do zakupu naszego wzoru wniosku z uzasadnieniem, który pozwoli Ci zaoszczędzić czas i zadbać o prawidłową formę dokumentu. Kliknij „Kupuję dostęp do dokumentu” i dokonaj zamówienia już teraz ↓↓↓

Opis

Kiedy należy złożyć wniosek o umorzenie opłaty za studia?

Prośba o umorzenie opłaty za studia ma związek z naliczeniem opłaty za czesne studentowi, który zrezygnował z nauki na uczelni, ale nie złożył w tym celu oficjalnej rezygnacji. Warto pamiętać bowiem, że placówka może naliczać takie opłaty do momentu wykreślenia studenta z listy. To następuje natomiast dopiero na wniosek zainteresowanego lub po niezaliczeniu egzaminów czy niezłożeniu pracy dyplomowej w terminie.

O umorzenie opłaty może ubiegać się także student, któremu czesne naliczono w związku z obowiązującym go okresem wypowiedzenia lub student, który nie uregulował opłaty za powtarzanie semestru.

Odpowiedni moment na złożenie przykładowego wniosku o umorzenie opłaty za studia to moment rezygnacji z dalszej nauki (złożenie wniosku o skreślenie z listy), chwila otrzymania wezwania do zapłaty, a nawet chwila otrzymania wezwania do zapłaty z ostrzeżeniem o skierowaniu sprawy na drogę sądową. Warto pamiętać bowiem, że dłużnik może zawrzeć porozumienie z wierzycielem na każdym etapie dochodzenia zapłaty. 

Jak napisać wniosek o umorzenie opłaty za studia?

Wniosek o umorzenie opłaty za studia należy adresować do rektora. Pismo tego typu ma charakter formalny, dlatego najłatwiej jest przygotować je w oparciu o gotowy do wypełnienia wzór wniosku o umorzenie opłaty za studia. Dokument należy wypełnić odpowiednimi informacjami, jak:

  • dane osobowe i identyfikacyjne studenta,
  • dane odbiorcy pisma,
  • oznaczenie kwoty długu,
  • prośba o umorzenie opłaty w części lub w całości, ewentualnie o rozłożenie długu na raty,
  • uzasadnienie prośby.

Gotowe pismo można złożyć w dziekanacie osobiście lub listownie (listem poleconym). Warto wcześniej sprawdzić, jak regulamin uczelni reguluje kwestię umorzenia opłat za studia. Każdy uniwersytet może bowiem inaczej podchodzić do tego zagadnienia. 

Jak uzasadnić wniosek o umorzenie opłaty za studia?

Przykładowe uzasadnienie wniosku o umorzenie opłaty za studia jest niezwykle ważną częścią takiego dokumentu. To przede wszystkim na podstawie przedstawionych w nim argumentów rektor podejmie decyzję o ewentualnym umorzeniu długu studenta.

Zasadniczo, uzasadnieniem wniosku powinno być wykazanie, że student znajduje się w trudnej sytuacji finansowej. Warto jednak dokładniej wyjaśnić, dlaczego wnioskodawca nie jest w stanie uregulować takiej należności. Przyczyną złej kondycji finansowej studenta może być natomiast:

  • utrata zatrudnienia,
  • brak możliwości zarobkowania, np. z powodu konieczności zajmowania się chorym/niepełnosprawnym członkiem rodziny,
  • ciężka choroba, która wymaga kosztownego leczenia,
  • uraz wymagający kosztownej rehabilitacji, itd.

O Mnie

W budowie.

Customers Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “Wniosek o umorzenie opłaty za studia – Uzasadnienie – wzór”

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Search for products (0)