Wniosek o zatrudnienie nauczyciela bez kwalifikacji – wzór

17,00 

Zgodnie z przepisami, dyrektor może zatrudnić w szkole nauczyciela bez kwalifikacji, jeśli taka potrzeba wynika z organizacji nauczania lub konieczności zapewnienia zastępstwa dla nieobecnego nauczyciela. Zgodę na zatrudnienie pedagoga bez kwalifikacji wydaje organ sprawujący nad placówką nadzór pedagogiczny. 

Zapraszamy do zakupu naszego wzoru wniosku, który pozwoli Ci zaoszczędzić czas i zadbać o prawidłową formę dokumentu. Kliknij „Kupuję dostęp do dokumentu” i dokonaj zamówienia już teraz ↓↓↓

Opis

Czy można zatrudnić w szkole nauczyciela bez kwalifikacji?

Wniosek o zatrudnienie nauczyciela bez kwalifikacji przygotowuje dyrektor szkoły, przedszkola lub placówki, adresując go do organu sprawującego nadzór pedagogiczny. Pismo powinno zawierać informacje na temat danego nauczyciela, a także pieczęć i podpis szkoły.

Do wniosku nie dołącza się dokumentów, które potwierdzają kwalifikacje nauczyciela czy poziom jego wykształcenia. Pisma w takiej sprawie można wnosić przez cały rok szkolny. Są one rozpatrywane w ciągu maksymalnie jednego miesiąca od daty wniesienia.

Jeśli w odpowiedzi na wniosek kurator wyrazi zgodę na zatrudnienie nauczyciela bez kwalifikacji, zgoda ta obowiązuje przez jeden rok szkolny. Dyrektor nie może natomiast odwołać się od ewentualnej odmowy.

Jak przygotować wniosek o zatrudnienie nauczyciela bez kwalifikacji?

Przykładowy wniosek o zatrudnienie nauczyciela bez kwalifikacji powinien zawierać przede wszystkim:

  • dane szkoły/przedszkola/placówki,
  • dane nauczyciela, którego dotyczy,
  • uzasadnienie potrzeby zatrudnienia nauczyciela bez wymaganych kwalifikacji,
  • opis predyspozycji danego nauczyciela, czyli między innymi informacje o jego wykształceniu, doświadczeniu zawodowym, kwalifikacjach pedagogicznych i tak dalej. 

Obowiązkowo w treści dokumentu należy uwzględnić też opis działań podjętych w celu pozyskania do pracy w szkole nauczyciela, który posiada wymagane kwalifikacje.

Dyrektor powinien szukać takiego kandydata w urzędzie pracy, a także poprzez umieszczenie oferty pracy na stronie internetowej kuratorium oświaty. Oznacza to, że bez uprzedniego podjęcia takich działań, nie można wnieść wniosku o zatrudnienie nauczyciela bez kwalifikacji. 

Pozytywne rozpatrzenie wniosku o zatrudnienie nauczyciela bez kwalifikacji

Prośbę o wyrażenie zgody na zatrudnienie nauczyciela bez wymaganych kwalifikacji można sporządzić w oparciu o wzór wniosku o zatrudnienie nauczyciela bez kwalifikacji, uzupełniając dokument odpowiednimi informacjami.

Zasadniczo, bez kwalifikacji można przyjąć do pracy nauczyciela jedynie w określonych sytuacjach, czyli gdy potrzeba takiego zatrudnienia wynika z nieobecności innego nauczyciela lub z organizacji nauczania. Pedagoga bez kwalifikacji przyjmuje się do pracy na podstawie umowy o pracę na czas określony, dokładnie na okres jednego roku.

Warunkiem zawarcia umowy jest też zobowiązanie danej osoby do uzyskania przygotowania pedagogicznego w trakcie odbywania stażu. Jeśli zatrudniony nauczyciel nie uzyska przygotowania pedagogicznego w pierwszym roku pracy – z przyczyn od niego niezależnych – można zawrzeć z nim kolejną umowę na jeden rok.

O Mnie

W budowie.

Customers Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “Wniosek o zatrudnienie nauczyciela bez kwalifikacji – wzór”

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Search for products (0)