Uzasadnienie potrzeby zatrudnienia nauczyciela bez kwalifikacji – wzór

17,00 

Dyrektor może zatrudnić nauczyciela bez kwalifikacji jedynie w ściśle określonych okolicznościach oraz za zgodą organu sprawującego nadzór pedagogiczny, czyli kuratorium oświaty. Przed podjęciem decyzji w takiej sprawie, kierujący placówką musi wystąpić zatem z odpowiednim pismem do kuratora. Jak je uzasadnić?

Zapraszamy do zakupu naszego wzoru uzasadnienia, który pozwoli Ci zaoszczędzić czas i zadbać o prawidłową formę dokumentu. Kliknij „Kupuję dostęp do dokumentu” i dokonaj zamówienia już teraz ↓↓↓

Opis

W jakiej sytuacji dyrektor może zatrudnić nauczyciela bez kwalifikacji?

Przykładowe uzasadnienie potrzeby zatrudnienia nauczyciela bez kwalifikacji będzie dyrektorowi niezbędne w sytuacji, kiedy zaistnieje potrzeba pilnego przyjęcia do placówki pracownika na przykład na stanowisko specjalisty. Jeśli dyrektor nie ma możliwości zatrudnienia na takie miejsce osoby z odpowiednimi kwalifikacjami, może skorzystać z rozwiązania, które przewiduje art. 10 ustawy z 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela, w brzmieniu:

“W przypadku zaistnienia potrzeby wynikającej z organizacji nauczania lub zastępstwa nieobecnego nauczyciela, w tym w trakcie roku szkolnego, stosunek pracy z nauczycielem nawiązuje się na podstawie umowy o pracę na czas określony.”

Nauczyciela bez odpowiednich kwalifikacji można zatrudnić zatem w dwóch przypadkach:

  • gdy następuje zmiana organizacji nauczania,
  • gdy istnieje konieczność zastąpienia innego nauczyciela, np. przebywającego na urlopie.

Z nauczycielem bez odpowiednich kwalifikacji można zawrzeć wyłącznie umowę o pracę na czas określony. Na zawarcie takiej umowy dyrektor potrzebuje zgody kuratora oświaty. 

Zatrudnienie nauczyciela bez kwalifikacji bez zgody kuratorium

Dyrektor, który chce zatrudnić w szkole osobę bez wymaganych kwalifikacji, musi uzyskać zgodę kuratora oświaty. W tym celu może użyć wzoru uzasadnienia potrzeby zatrudnienia nauczyciela bez kwalifikacji. Jeśli kierujący placówką nie uzyska zgody kuratorium, organ ma prawo stwierdzić, że nauczyciela zatrudniono z naruszeniem wymagań kwalifikacyjnych.

Taka sytuacja może zostać ujawniona w ramach kontroli, także na skutek skargi. Dyrektor ma możliwość zatrudnienia w szkole na stanowisko specjalisty nie tylko nauczyciela nieposiadającego odpowiednich kwalifikacji, ale nawet osoby niebędącej nauczycielem.

W obu przypadkach potrzebuje jednak zgody kuratora. Taką zgodę może otrzymać tylko wtedy, kiedy wykaże, że nie ma możliwości zatrudnienia na dane stanowisko osoby posiadającej wymagane kwalifikacje.

Co warto wiedzieć o zatrudnieniu nauczyciela bez kwalifikacji?

Zatrudnienie w szkole osoby niebędącej nauczycielem na stanowisko prowadzącego zajęcia specjalistyczne jest dozwolone (w trybie art. 15 prawa oświatowego) za zgodą kuratorium. Dyrektor powinien wiedzieć jednak, że takie zatrudnienie nie zapewni osiągnięcia wymaganej liczby etatów specjalistów w placówce.

Osoby zatrudnionej na podstawie wspomnianego artykułu nie traktuje się bowiem jako nauczyciela. Do liczby etatów specjalistów wlicza się tylko nauczycieli zatrudnionych w trybie art. 10 Karty Nauczyciela.

Jeśli zaś chodzi o wynagrodzenie dla nauczyciela bez kwalifikacji, to taki specjalista w szkole jest traktowany tak jak nauczyciel początkujący. Powinien więc otrzymywać wynagrodzenie zasadnicze według stawki najniższej. 

O Mnie

W budowie.

Customers Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “Uzasadnienie potrzeby zatrudnienia nauczyciela bez kwalifikacji – wzór”

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Search for products (0)