Wnioski pohospitacyjne – PRZYKŁADY

17,00 

Hospitacja jest procesem obserwacji zajęć prowadzonych przez nauczyciela i zachowania uczniów. Jej celem może być zarówno ocena efektywności pracy pedagoga, jak i udzielenie mu pomocy w zakresie doskonalenia zawodowego. Na zakończenie hospitacji przygotowuje się tak zwane wnioski pohospitacyjne, niezbędne do realizacji założonego celu obserwacji zajęć. 

Zapraszamy do zakupu przykładowych wniosków pohospitacyjnych, które pozwolą Ci zaoszczędzić czas i zadbać o prawidłową formę dokumentu. Kliknij „Kupuję dostęp do dokumentu” i dokonaj zamówienia już teraz ↓↓↓

Opis

Na czym polega hospitacja  w szkole?

Hospitacja to obserwacja zajęć prowadzonych przez nauczyciela. Taką obserwację przeprowadza w szkole dyrektor lub inny wybrany nauczyciel. Jej celem może być między innymi ocena efektywności nauczyciela w zakresie takich działań jak stosowanie różnych metod nauczania, budowanie relacji z uczniami czy realizowanie ogólnych celów edukacyjnych.

W trakcie obserwacji zajęć obserwator przygląda się różnym aspektom pracy nauczyciela, w tym:

 • planowania lekcji,
 • przygotowania do lekcji,
 • dostosowywania sposobu prowadzenia zajęć do potrzeb uczniów,
 • zarządzania klasą,
 • sposobu oceniania postępów uczniów itd. 

Podczas hospitacji obserwator korzysta z przygotowanego wcześniej arkusza obserwacji zajęć, w którym ujęte zostają różne pytania pomocnicze. Na podstawie wypełnionego arkusza obserwacji można w prosty sposób opracować wnioski pohospitacyjne. 

Czego mogą dotyczyć wnioski pohospitacyjne?

Ponieważ hospitacja polega w głównej mierze na obserwacji sposobu prowadzenia zajęć przez nauczyciela, wnioski pohospitacyjne odnoszą się głównie do kilku aspektów jego pracy, takich jak realizowanie celów edukacyjnych podczas zajęć oraz efektywność przekazywania uczniom wiedzy. Przykładowe wnioski pohospitacyjne mogą dotyczyć zatem:

 • planowania i przygotowania się do lekcji,
 • monitorowania realizacji założonego celu podczas lekcji,
 • dostosowywania sposobu prowadzenia zajęć do indywidualnych potrzeb uczniów,
 • stosowania nowoczesnych, innowacyjnych metod nauczania,
 • stosowania prawidłowych metod oceniania uczniów,
 • angażowania uczniów w prowadzone zajęcia, itd. 

Do sporządzenia dokumentu, który będzie zbiorem istotnych dla nauczyciela wskazówek dotyczących doskonalenia jego warsztatu pracy, można użyć wzoru przykładowych wniosków pohospitacyjnych. 

Wnioski pohospitacyjne a arkusz obserwacji zajęć

Jak zostało wspomniane, podstawą wniosków pohospitacyjnych powinien być wypełniony arkusz obserwacji zajęć, w którym ujmuje się pytania pozwalające między innymi na ustalenie oceny efektywności pracy nauczyciela. Arkusz tego typu porusza takie zagadnienia jak:

 • czy nauczyciel był przygotowany do zajęć?
 • czy nauczyciel przedstawił uczniom cel zajęć?
 • czy nauczyciel monitorował przebieg zajęć i realizację celu zajęć?
 • czy nauczyciel udzielał uczniom informacji zwrotnych?
 • czy nauczyciel indywidualizował pracę z uczniem?
 • czy nauczyciel zainteresował uczniów tematem?
 • czy nauczyciel nawiązywał do zgromadzonej przez uczniów wiedzy?

We wnioskach hospitacyjnych można odnieść się także do innych obserwacji, na przykład tych dotyczących aktywności uczniów na zajęciach. Należy pamiętać, że wnioski powinny udzielać hospitowanemu nauczycielowi wskazówek, których wdrożenie pozwala doskonalić warsztat pracy pedagoga. Muszą być więc obiektywne, przygotowane w duchu konstruktywnej krytyki.

O Mnie

W budowie.

Customers Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “Wnioski pohospitacyjne – PRZYKŁADY”

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Search for products (0)