WOPFU dla ucznia słabowidzącego – przykład

17,00 

WOPFU, czyli wielospecjalistyczną ocenę poziomu funkcjonowania ucznia, sporządza się między innymi dla dzieci z wadami wzroku. Dokument tego typu określa, jakie predyspozycje ma uczeń oraz jakie są przyczyny jego niepowodzeń edukacyjnych. Na podstawie WOPFU zespół nauczycieli i specjalistów przygotowuje IPET, czyli indywidualny program edukacyjno-terapeutyczny dla danego ucznia. 

Zapraszamy do zakupu naszego wzoru WOPFU, który pozwoli Ci zaoszczędzić czas i zadbać o prawidłową formę dokumentu. Kliknij „Kupuję dostęp do dokumentu” i dokonaj zamówienia już teraz ↓↓↓

Opis

Co zawiera WOPFU dla ucznia słabowidzącego?

Zgodnie z przepisami Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 9 sierpnia 2017 r. w sprawie warunków organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych, niedostosowanych społecznie i zagrożonych niedostosowaniem społecznym, WOPFU dla ucznia musi zawierać co najmniej:

 • opis indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych ucznia,
 • określenie przyczyny niepowodzeń edukacyjnych lub trudności w funkcjonowaniu ucznia,
 • opis mocnych stron, predyspozycji, zainteresowań i uzdolnień ucznia,
 • opis zakresu i charakteru wsparcia udzielanego uczniowi przez nauczycieli i specjalistów, a także efektów takiej pomocy. 

Poza tymi elementami przykładowe WOPFU dla ucznia słabowidzącego uwzględnia też kilka elementów formalnych, jak dane dziecka, dane placówki, data opracowania dokumentu, informacje o źródłach, na podstawie których opracowano dokument oraz datę odbioru kopii WOPFU przez rodziców dziecka. 

Dlaczego nauczyciele sporządzają WOPFU dla ucznia słabowidzącego?

WOPFU sporządza się dla każdego ucznia, który posiada orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego. Dziecko otrzyma takie orzeczenie z poradni, jeśli pomimo noszenia szkieł korekcyjnych, nadal ma problemy z widzeniem.

Taka niepełnosprawność wpływa bowiem nie tylko na umiejętność pisania i czytania, ale nawet na koncentrację, samopoczucie i motywację dziecka do pracy na lekcji. Wzór wypełnionego WOPFU dla ucznia słabowidzącego można wykorzystać więc w przypadku, kiedy dziecko z wadą wzroku:

 • szybko się męczy,
 • jest niechętne do wykonywania pracy wzrokowej,
 • szybko traci koncentrację,
 • myli podobne litery,
 • ma zaburzoną orientację przestrzenną, 
 • przestawia litery w słowach,
 • powoli czyta,
 • nie rozumie tekstów czytanych, 
 • nie posiada pamięci wzrokowej,
 • ma trudności w pisaniu,
 • myli wyrazy o podobnej strukturze,
 • ma zaniżoną samoocenę,
 • ma problemy z nawiązywaniem kontaktów,
 • nie potrafi analizować map,
 • myli figury geometryczne,
 • ma zaburzoną koordynację wzrokowo-ruchową.

Jaki jest cel sporządzenia WOPFU dla ucznia słabowidzącego?

WOPFU stanowi podstawę opracowania IPET, natomiast indywidualny program edukacyjno-terapeutyczny określa, w jaki sposób nauczyciele powinni dostosować wymagania edukacyjne do potrzeb i możliwości dziecka. W przypadku ucznia słabosłyszącego mogą to być takie działania jak:

 • posadzenie ucznia w pierwszej ławce,
 • zmniejszenie ilości błyszczących powierzchni w pomieszczeniach,
 • zezwalanie na przepisywanie notatek od sąsiada z ławki,
 • podawanie materiałów dydaktycznych do oglądania z bliska,
 • wydłużanie czasu na wykonywanie niektórych zadań,
 • słowne objaśnienia zadań,
 • udostępnianie tekstów z powiększoną czcionką, stosowanie białej kredy,
 • częste zadawanie dodatkowych pytań sprawdzających,
 • korzystanie z czytelnych pomocy dydaktycznych, itd.

O Mnie

W budowie.

Customers Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “WOPFU dla ucznia słabowidzącego – przykład”

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Search for products (0)