WOPFU wypełnione – PRZYKŁAD 2024

17,00 

WOPFU, czyli wielospecjalistyczna ocena poziomu funkcjonowania ucznia, to dokument, który tworzy się dla ucznia z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego. Pismo odnosi się do specyficznych wymagań, które zależą od predyspozycji ucznia oraz jego trudności w procesie edukacji. Jak wypełnić WOPFU w 2024 roku?

Zapraszamy do zakupu naszego wzoru WOPFU, który pozwoli Ci zaoszczędzić czas i zadbać o prawidłową formę dokumentu. Kliknij „Kupuję dostęp do dokumentu” i dokonaj zamówienia już teraz ↓↓↓

Opis

Czym jest WOPFU?

WOPFU – wielospecjalistyczna ocena poziomu funkcjonowania ucznia – to dokument, który informuje o tym, jak uczeń ze specjalnymi potrzebami radzi sobie w szkole. Pismo należy tworzyć na podstawie przepisów rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 9 sierpnia 2017 roku w sprawie warunków organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych, niedostosowanych społecznie i zagrożonych niedostosowaniem społecznym.

Przygotowaniem dokumentu zajmuje się zespół nauczycieli prowadzących z uczniem zajęcia. WOPFU powstaje na bazie orzeczenia o potrzebie nauczania specjalnego. Celem jego opracowania jest przeanalizowanie umiejętności, wiedzy oraz możliwości danego ucznia i na tej podstawie przygotowanie dla niego indywidualnego programu edukacyjno-terapeutycznego (IPET). WOPFU sporządza się do 30. września.

Co zawiera wypełnione WOPFU?

Wypełnione WOPFU musi zawierać kilka elementów formalnych, wskazanych we wspomnianym rozporządzeniu. Są to:

  • informacje o mocnych stronach i predyspozycjach ucznia,
  • opis indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych,
  • opis zainteresowań i uzdolnień ucznia,
  • informacje o trudnościach w funkcjonowaniu ucznia, na przykład: wady wzroku, wady wymowy, 
  • opis efektów działań, jakie podejmowano w celu przezwyciężenia trudności, z którymi mierzy się dziecko. 

Do opracowania dokumentu warto użyć przykładowo wypełnionego wzoru WOPFU. Należy pamiętać przy tym, że ocena powinna skupiać się na indywidualnych potrzebach rozwojowych i edukacyjnych. Ma też wskazywać, jakie są przyczyny niepowodzeń edukacyjnych dziecka oraz jakie efekty udaje się uzyskać, podejmując działania mające na celu ich przezwyciężenie. 

Na jakiej podstawie wypełnia się WOPFU?

Przykładowe WOPFU nie zawsze wygląda tak samo, ponieważ zasadniczo nie istnieje jeden odgórnie obowiązujący wzór takiego dokumentu. W każdej wielospecjalistycznej ocenie poziomu funkcjonowania ucznia należy odnieść się jednak do jego danych osobowych, a także do wydanego orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego.

Pozostałe informacje nawiązujące do wymienionych wyżej aspektów funkcjonowania ucznia w szkole uzyskuje się z takich źródeł jak:

  • orzeczenia wydane dla dziecka,
  • opinie z poradni PP,
  • rozmowy z rodzicami,
  • zaświadczenia lekarskie,
  • konsultacje z nauczycielami i specjalistami pracującymi z dzieckiem. 

Gotowe WOPFU może mieć postać tabeli lub listy podpunktów. Istotne jest jednak, aby był to dokument kompletny i merytoryczny. Obowiązkowo należy zawrzeć w nim informacje o dokumentacji medycznej dziecka, aktualnym stanie zdrowia, zaleceniach lekarskich i orzeczeniu z poradni psychologiczno-pedagogicznej. 

O Mnie

W budowie.

Customers Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “WOPFU wypełnione – PRZYKŁAD 2024”

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Search for products (0)