Wypowiedzenie dodatku specjalnego – wzór

17,00 

Dodatek specjalny nie jest dodatkiem stałym, dlatego pracodawca może wypowiedzieć pracownikowi taki dodatek na podstawie regulaminu wynagradzania. Aby odebrać podwładnemu przyznany dodatek o charakterze okresowym, przełożony musi sporządzić wypowiedzenie zmieniające warunki płacy i pracy. Jak je napisać?

Zapraszamy do zakupu naszego wzoru wypowiedzenia dodatku specjalnego, który pozwoli Ci zaoszczędzić czas i zadbać o prawidłową formę dokumentu. Kliknij „Kupuję dostęp do dokumentu” i dokonaj zamówienia już teraz ↓↓↓

Opis

Czym jest dodatek specjalny?

Dodatek specjalny jest dodatkiem okresowym, przyznawanym pracownikom samorządowym z powodu zwiększenia ich liczby obowiązków lub ze względu na powierzenie im dodatkowych zadań. Dodatki tego typu przyznaje się na zasadach określonych w regulaminie wynagradzania, czyli na zasadach ustalonych przez pracodawcę.

Kodeks pracy nie określa warunków przydzielania dodatku specjalnego. Ponieważ takie świadczenie nie jest obowiązkowe i ma charakter okresowy, pracodawca może odebrać pracownikowi dodatek, kiedy ten przestanie wykonywać dodatkowe obowiązki. W tym celu powinien przygotować wypowiedzenie zmieniające. 

Jak odbiera się pracownikowi dodatek specjalny?

Dodatek specjalny stanowi składnik wynagrodzenia. Odbierając go pracownikowi, pracodawca zmienia jego warunki płacy. Oznacza to, że odebranie dodatku specjalnego wiąże się z koniecznością wprowadzenia zmian do warunków pracy i płacy na piśmie. Pracodawca ma przy tym dwie możliwości. Może:

  • zawrzeć z pracownikiem porozumienie zmieniające, czyli aneks do umowy o pracę,
  • wręczyć pracownikowi wypowiedzenie zmieniające, czyli przykładowe wypowiedzenie dodatku specjalnego. 

Aby można było zawrzeć porozumienie zmieniające, pracownik i pracodawca muszą być zgodni co do wprowadzanych zmian. Ponieważ odebranie dodatku jest niekorzystne, pracownik zwykle nie wyraża zgody na utratę tego składnika wynagrodzenia, a wtedy wprowadzenie zmian aneksem jest niemożliwe – aneks musi podpisać pracownik i pracodawca. Konieczne okazuje się zatem przygotowanie wypowiedzenia zmieniającego, które można opracować na podstawie wzoru wypowiedzenia dodatku specjalnego. 

Jak działa wypowiedzenie zmieniające?

Wypowiedzenie zmieniające dotyczy wprowadzenia zmian w warunkach pracy i płacy. Zwykle są to zmiany niekorzystne dla pracownika, wiążące się z obniżeniem wysokości wynagrodzenia. Wypowiedzenie wprowadza takie zmiany po upływie okresu wypowiedzenia.

Pracownik może sprzeciwić się ich wdrożeniu, jeśli do połowy okresu wypowiedzenia złoży odpowiednie oświadczenie w tej sprawie. Jednak wtedy wypowiedzenie zmieniające przekształci się w wypowiedzenie definitywne, zatem umowa ulegnie rozwiązaniu. Jeśli zaś pracownik nie złoży oświadczenia, zaproponowane w wypowiedzeniu zmiany będą obowiązywały go po upływie pełnego okresu wypowiedzenia.

Warto wspomnieć przy tym, że o ile pracodawca może zaproponować pracownikowi i porozumienie zmieniające, i wypowiedzenie zmieniające, tak już pracownik nie ma możliwości złożenia wypowiedzenia zmieniającego. Jeśli proponuje pracodawcy zmiany w warunkach pracy i płacy, na które ten się nie zgadza, jedynym rozwiązaniem jest dla niego zmiana miejsca zatrudnienia. 

O Mnie

W budowie.

Customers Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “Wypowiedzenie dodatku specjalnego – wzór”

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Search for products (0)