Wzór aneksu do planu rozwoju zawodowego nauczyciela

17,00 

Kiedy potrzebne są zmiany w planie rozwoju zawodowego nauczyciela, pedagog może wprowadzić je za zgodą dyrektora szkoły, przygotowując aneks do planu rozwoju zawodowego. Dokument ten powinien zostać zatwierdzony w ciągu 7 dni lub zwrócony wraz z pisemnymi zaleceniami dotyczącymi wprowadzenia niezbędnych poprawek. Jak przygotować aneks do planu rozwoju zawodowego?

Zapraszamy do zakupu naszego wzoru aneksu, który pozwoli Ci zaoszczędzić czas i zadbać o prawidłową formę dokumentu. Kliknij „Kupuję dostęp do dokumentu” i dokonaj zamówienia już teraz ↓↓↓

Opis

Jakie informacje powinien zawierać plan rozwoju zawodowego nauczyciela?

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela uwzględnia zadania, których realizacja jest niezbędna do ubiegania się o wyższy stopień awansu zawodowego. Wymagania na stopień nauczyciela mianowanego określa rozporządzenie MEN z 26 lipca 2018 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli. Obejmują one między innymi:

 • umiejętność wykorzystania metod aktywizujących ucznia,
 • umiejętność dzielenia się wiedzą i doświadczeniem z innymi nauczycielami,
 • uzyskanie pozytywnych efektów w pracy dydaktycznej, wychowawczej lub opiekuńczej,
 • umiejętność rozpoznawania potrzeb rozwojowych uczniów,
 • umiejętność ewaluacji pracy własnej,
 • umiejętność posługiwania się przepisami prawa dotyczącymi oświaty, 
 • umiejętność korzystania z narzędzi multimedialnych i informatycznych.

Kiedy wykorzystuje się aneks do planu rozwoju zawodowego nauczyciela?

Dokument, jakim jest plan rozwoju zawodowego nauczyciela, stanowi podstawę realizacji stażu, a także ustalenia oceny dorobku zawodowego nauczyciela po jego zakończeniu. Dyrektor zatwierdza plan rozwoju zawodowego na początku realizacji przygotowania do pracy w zawodzie.

Jednak niekiedy może dojść do konieczności wprowadzenia zmian w tym dokumencie, na przykład wtedy, kiedy nauczyciel zmienia miejsce pracy lub gdy zmienia się jego przydział czynności w szkole.

Plan rozwoju zawodowego może ulec zmianie, jednak jedynie za zgodą dyrektora, który wcześniej go zatwierdził. Zmiany wprowadzane są na piśmie za pomocą przykładowego aneksu do planu rozwoju zawodowego nauczyciela. Dyrektor zatwierdza lub odrzuca taką propozycję w terminie 7 dni. 

Jak napisać aneks do planu rozwoju zawodowego nauczyciela?

Do opracowania aneksu zmieniającego plan rozwoju zawodowego nauczyciela pedagog może użyć wzoru aneksu do planu rozwoju zawodowego nauczyciela, który wystarczy wypełnić odpowiednimi informacjami. Aneks musi uwzględniać:

 • dane osobowe nauczyciela stażysty,
 • oznaczenie zajmowanego stanowiska,
 • datę rozpoczęcia stażu,
 • miejsce odbywania stażu,
 • dane opiekuna stażu,
 • planowaną datę zakończenia stażu.

Ponieważ aneks pozwala zmieniać postanowienia oryginalnego dokumentu, usuwać je lub dodawać nowe, jego treść sprowadza się do opisu wprowadzanych modyfikacji. Konieczne jest także określenie przyczyny sporządzenia aneksu, czyli okoliczności, które wymuszają zmiany w planie rozwoju zawodowego. Przykładowe zmiany w takim dokumencie mogą dotyczyć między innymi:

 • współpracy z rodzicami,
 • współpracy z opiekunem stażu,
 • udziału w posiedzeniach rady,
 • obserwacji zajęć prowadzonych przez opiekuna,
 • prowadzenia zajęć w obecności opiekuna,
 • poszerzania kompetencji zawodowych, itd.

O Mnie

W budowie.

Customers Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “Wzór aneksu do planu rozwoju zawodowego nauczyciela”

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Search for products (0)