Wzór wniosku o ustalenie przerwy wakacyjnej w Przedszkolu

17,00 

Przedszkole nie należy do placówek feryjnych, a to oznacza, że funkcjonuje praktycznie przez cały rok szkolny. Jedyne przerwy w pracy przedszkola to przerwy ustalone przez organ prowadzący. Przerwa wakacyjna w przedszkolu wyznaczana jest na wniosek dyrektora oraz rady przedszkola lub rady rodziców. 

Zapraszamy do zakupu naszego wzoru wniosku, który pozwoli Ci zaoszczędzić czas i zadbać o prawidłową formę dokumentu. Kliknij „Kupuję dostęp do dokumentu” i dokonaj zamówienia już teraz ↓↓↓

Opis

Jak ustala się termin przerwy wakacyjnej w przedszkolu?

Przed złożeniem przykładowego wniosku o ustalenie przerwy wakacyjnej w przedszkolu dyrektor musi porozumieć się z radą przedszkola lub radą rodziców, aby ustalić termin takiej pauzy. Pod uwagę trzeba wziąć przy tym między innymi planowane prace remontowe czy urlopy całej kadry pracowników przedszkola.

Przerwa wakacyjna nie powinna również kolidować z ważnymi wydarzeniami i uroczystościami. Po ustaleniu odpowiedniego terminu należy poinformować o nim rodziców.

Jest to konieczne, aby i oni mogli dostosować swoje plany wakacyjne do przerwy w pracy przedszkola. Na tym etapie dyrektor może już kierować wniosek o ustalenie przerwy wakacyjnej do organu prowadzącego. 

Czy wniosek o ustalenie przerwy wakacyjnej w przedszkolu może zostać odrzucony?

Do przygotowania wniosku w sprawie przerwy w pracy przedszkola dyrektor może użyć uniwersalnego wzoru wniosku o ustalenie przerwy wakacyjnej w przedszkolu. Pismo nie gwarantuje jednak, że organ prowadzący zgodzi się na wyznaczenie takiej pauzy.

Przyczyną odmowy może być zbyt późne wniesienie wniosku lub problem braku miejsc, w których można by zapewnić opiekę dzieciom na czas przerwy. Decyzja o wyznaczeniu pauzy w pracy przedszkola jest decyzją o charakterze organizacyjnym, a sposób rozpatrzenia wniosku zależy od podejścia organu prowadzącego do sprawy.

Mogłoby się wydawać, że planowanie przerwy wakacyjnej wymaga uwzględnienia pauzy w arkuszu organizacyjnym przedszkola. Okazuje się jednak, że przepisy nie nakładają na dyrektora obowiązku wskazania terminu takiej przerwy wakacyjnej w arkuszu organizacyjnym. 

Wakacyjna przerwa w przedszkolu a opieka nad dziećmi

Przerwy w pracy przedszkola mogą zostać ustalone w dowolnym momencie, jednak w praktyce najczęściej planowane są w okresie wakacyjnym. Przepisy nie określają również długości takiej przerwy, dlatego niektóre placówki pozostają zamknięte przez całe wakacje, a inne jedynie przez 2 tygodnie.

Organ prowadzący wydając zgodę na przerwę wakacyjną, ma bowiem obowiązek zapewnić opiekę dla dzieci w innych placówkach. Często stosowanym rozwiązaniem jest więc pełnienie dyżurów przez poszczególne przedszkola w danej miejscowości.

Każda placówka prowadzi z dziećmi zajęcia po kilka tygodni, aby kadry pracownicze mogły odebrać należne urlopy. Nie jest to jednak rozwiązanie idealne, ponieważ dla części dzieci stanowi stresujące doświadczenie, związane ze zmianą otoczenia.

Decyzję w sprawie czasu trwania i terminu przerwy wakacyjnej należy zatem przekazać rodzicom niezwłocznie po ustaleniu szczegółów takiej pauzy. Dzięki temu opiekunowie będą w stanie zaplanować zarówno swoje rodzinne wakacje, jak i opiekę dla dziecka na czas przebywania w pracy.

O Mnie

W budowie.

Customers Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “Wzór wniosku o ustalenie przerwy wakacyjnej w Przedszkolu”

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Search for products (0)