Dostosowanie wymagań edukacyjnych z języka angielskiego – wzór

17,00 

Wymagania edukacyjne z języka angielskiego dostosowuje się do potrzeb dzieci z różnymi zaburzeniami i problemami rozwojowymi. Dotyczy to między innymi uczniów z wadą wzroku, wadą słuchu, dysleksją, dysgrafią czy dysortografią. Dostosowanie wymagań polega na zmianie sposobu przekazywania dziecku wiedzy oraz na modyfikacji stosowanych form oceniania. 

Zapraszamy do zakupu naszego wzoru dostosowania wymagań edukacyjnych z języka angielskiego, które pozwolą Ci zaoszczędzić czas i zadbać o prawidłową formę dokumentu. Kliknij „Kupuję dostęp do dokumentu” i dokonaj zamówienia już teraz ↓↓↓

Opis

Na czym polega dostosowanie wymagań edukacyjnych?

Jeśli nauczyciel ma obowiązek dostosowania wymagań edukacyjnych z nauczanego przedmiotu, powinien zmienić sposób prowadzenia zajęć tak, aby uczeń z problemami był w stanie przyswoić nauczane treści. Dostosowanie wymagań wiąże się z uwzględnieniem indywidualnych możliwości, ograniczeń i potrzeb uczniów. W praktyce działania te polegają na:

 • dostosowaniu otoczenia, np. wyposażenia sali, oświetlenia, stosowanego sprzętu,
 • dostosowaniu form, metod, organizacji i zasad pracy na lekcji,
 • dostosowaniu sposobu oceniania i sprawdzania wiedzy uczniów, tj. form sprawdzania wiedzy oraz kryteriów oceniania.

Wymagania edukacyjne dostosowuje się między innymi do uczniów:

 • z dysleksją, dysgrafią, dysortografią,
 • z ADHD,
 • z wadą wzroku, słuchu,
 • z upośledzeniem umysłowym, 
 • z upośledzeniem rozwojowym,
 • z zaburzeniami i odchyleniami rozwojowymi. 

Jak dostosowuje się wymagania edukacyjne z języka angielskiego?

Wymagania edukacyjne dostosowuje się indywidualnie do każdego ucznia z problemami edukacyjnymi lub rozwojowymi. Przykładowe dostosowanie wymagań edukacyjnych z języka angielskiego powinno obejmować:

 • specjalne zasady wprowadzania nowego materiału, 
 • specjalne formy/metody sprawdzania wiedzy i umiejętności ucznia,
 • specjalne zasady oceniania ucznia.

Chociaż dostosowania będą różne w zależności od tego, z jakimi problemami mierzy się uczeń, najczęściej obejmują one między innymi:

 • posadzenie ucznia bliżej nauczyciela,
 • dodatkowe tłumaczenie poleceń przez nauczyciela,
 • możliwość korzystania ze słownika,
 • przedłużenie czasu na realizację zadań, itd. 

Do opracowania planu dostosowania wymagań można użyć uniwersalnego wzoru dostosowania wymagań edukacyjnych z języka angielskiego. Dokument podpowiada, jak należy dostosować wymagania w zależności od rodzaju zaburzeń/problemów rozwojowych lub edukacyjnych dziecka. 

Przykładowe dostosowanie wymagań edukacyjnych z języka angielskiego

Jak zostało wspomniane, wymagania edukacyjne dostosowuje się odpowiednio do potrzeb ucznia, dlatego dokument może wyglądać inaczej nawet w przypadku dwójki dzieci z tym samym rodzajem zaburzeń.

Jeśli nauczyciel prowadzi zajęcia z uczniem niedowidzącym lub niedosłyszącym, powinien posadzić go w pierwszej ławce, głośno czytać mu polecenia i udzielać dodatkowych wyjaśnień w przypadku, kiedy dziecko zdaje się nie rozumieć treści zadania.

Z kolei ucznia z dysleksją czy dysgrafią pedagog powinien oceniać przede wszystkim pod kątem posiadanej wiedzy, najlepiej na podstawie wypowiedzi ustnych, a nie prac pisemnych. Przykładowe dostosowania z języka angielskiego mogą obejmować zatem:

 • stosowanie licznych powtórzeń,
 • wydłużanie czasu na zrozumienie przekazywanych treści,
 • stosowanie dużej czcionki,
 • rozłożenie materiału na mniejsze partie,
 • wyłączenie z oceny błędów ortograficznych,
 • akceptowanie prac w formie wydrukowanej.

O Mnie

W budowie.

Customers Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “Dostosowanie wymagań edukacyjnych z języka angielskiego – wzór”

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Search for products (0)