Zgoda nauczyciela na godziny ponadwymiarowe – wzór

17,00 

Nauczyciel może pracować w godzinach ponadwymiarowych jedynie za jego zgodą oraz w wymiarze maksymalnie ½ tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć. Tylko w szczególnych przypadkach pedagog może zostać zobowiązany do świadczenia pracy w godzinach nadliczbowych, bez jego zgody. 

Zapraszamy do zakupu naszego wzoru zgody, która pozwoli Ci zaoszczędzić czas i zadbać o prawidłową formę dokumentu. Kliknij „Kupuję dostęp do dokumentu” i dokonaj zamówienia już teraz ↓↓↓

Opis

Praca w godzinach ponadwymiarowych a praca w godzinach nadliczbowych

Godzina ponadwymiarowa dla nauczyciela to przydzielona pedagogowi godzina zajęć, która powoduje przekroczenie tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych lub opiekuńczych.

Natomiast godziny nadliczbowe to godziny pracy wykonywane ponad obowiązujące pracownika normy czasu pracy lub praca wykonywana w wymiarze większym niż dobowy wymiar czasu pracy, wynikający z systemu i rozkładu czasu pracy obowiązującego pracownika. Zatem w rozumieniu przepisów kodeksu pracy praca w godzinach ponadwymiarowych nauczyciela nie jest pracą w godzinach nadliczbowych.

Bez zgody nauczyciela nie można przydzielić mu godzin ponadwymiarowych w żadnym wymiarze, jeśli pedagog:

  • jest w ciąży,
  • wychowuje dziecko do lat 4.

Jak powinna wyglądać zgoda nauczyciela na godziny ponadwymiarowe?

Przykładową zgodę nauczyciela na godziny ponadwymiarowe uzyskuje się w przypadku, kiedy liczba godzin ponadwymiarowych przekracza ¼ tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć. Pismo jest oświadczeniem woli nauczyciela, który wyraża zgodę na pracę w godzinach ponadwymiarowych.

Zgodę można sporządzić w oparciu o gotowy do wypełnienia wzór zgody nauczyciela na godziny ponadwymiarowe. Należy pamiętać również, że oświadczenie woli jest skuteczne dopiero wtedy, kiedy dotarło do adresata w taki sposób, że ten mógł się z nim zapoznać.

Adresatem zgody na godziny ponadwymiarowe jest natomiast dyrektor szkoły. Pismo może dotyczyć maksymalnie ½ obowiązkowego wymiaru godzin. 

Kiedy dyrektor nie potrzebuje zgody nauczyciela na godziny ponadwymiarowe?

Zgoda nauczyciela na godziny ponadwymiarowe nie jest wymagana w szczególnych okolicznościach, kiedy to dyrektor może przydzielić pedagogowi godziny nadliczbowe z własnej inicjatywy. Takie szczególne okoliczności dotyczą sytuacji związanych z koniecznością realizacji programu nauczania. Dyrektora obowiązują jednak pewne ograniczenia.

Zgodnie z przepisami, nauczyciel może zostać zobowiązany do odpłatnej pracy w godzinach ponadwymiarowych, jeśli liczba takich godzin nie przekracza 1/4 tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć. Należy pamiętać, że pracownika wychowującego dziecko do ukończenia przez nie 8. roku życia nie można zatrudniać w godzinach nadliczbowych.

Dyrektor musi posiadać zgodę nauczyciela, aby zlecić mu pracę w wymiarze powyżej 40-godzinnej tygodniowej normy czasu pracy. Nie dotyczy to jednak godzin ponadwymiarowych, czyli dodatkowych zajęć powyżej obowiązkowego wymiaru.

Zatem do przydzielenia godzin ponadwymiarowych nauczycielowi – również wychowującemu dziecko w wieku powyżej 4 lat – dyrektor nie potrzebuje zgody pedagoga. 

O Mnie

W budowie.

Customers Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “Zgoda nauczyciela na godziny ponadwymiarowe – wzór”

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Search for products (0)